Christian Daling

Christian Daling

Lege

Christian Daling var ferdig utdannet lege i Oslo i 2005. Han avtjente turnustjeneste ved Stensby Sykehus og Hurdal kommune.

Alvorlig sykdom i nærmeste familie ble et vendepunkt som bidro til at hans interesse for komplementær medisin skjøt fart, med spesielt fokus på elementære immunstyrkende kostholds- og livsstiltiltak. Han har i perioder jobbet med undervisning/kurs/foredrag for å bidra til økt kunnskap rundt denne tematikken.

Christian ble i 2010 tildelt «Brobyggerprisen» fra Fritt Helsevalg for sitt fokus på naturlige immunstyrkende tiltak for kreftpasienter, der juryens begrunnelse var:

«Christian Daling har allerede i sin praksis utvist stort pågangsmot og evne til nytenkning for å gi pasienter best mulig behandlingstilbud. Han har jobbet med vektlegging av komplementærmedisinsk kreftbehandling og et sterkt fokus på diett og kosthold som et ledd i å styrke immunsystemet maksimalt. I tillegg arbeider han for å utvikle et ordentlig kurs- og utdanningstilbud innenfor levende mat og relevante temaer innen ernæring og helse.»

Christian er opptatt av å se helheten i pasientens plager/symptomer, og i tillegg til å fjerne/lindre plagene også finne og behandle årsaken til disse samt forebygge videre utvikling av sykdom.