Merete Korsmo

Merete Korsmo

Klinisk Ernæringsfysiolog

Merete er utdannet ved Universitetet i Oslo, og tok i 2002 sin master i klinisk ernæring innenfor overvekt og diabetes. Hun har hatt flere ulike stillinger både på sykehus og med via eget foretak. Tidlig i sin karriere var Merete i flere år ansatt ved Dr.Lindbergs Klinikk, der hun var ansvarlig for kostveiledning, kurs, seminarer og gruppeoppfølging. Nå er vi glade for å ha Merete tilbake på vårt team, der hun nå igjen er involvert i kursvirksomhet og tilbyr konsultasjoner for pasienter hos Fedon Helse.

De siste årene har hun også spesialisert seg på spiseforstyrrelser.