Fedon.no - logo

Bysykling farlig for hjertet?

Vinteren er snart på hell. Det betyr at flere syklister skal ut og tråkke i byene. Det er utvilsomt sunt å være i bevegelse. Mosjon kan bidra til et lengre liv med færre plager og bedre livskvalitet.

Det har vært lite forskning på helseeffekter av sykling i byer. Forskere fra blant annet University of Cambridge har studert effekten av sykling i London hos 580.000 brukere i løpet av ett år. De beregnet hvor mye bedre helse som kunne oppnås hos disse med utgangspunkt i hvor mye syklistene tråkket rundt.

Gevinsten av å sykle større enn skaderisikoen?

Forskerne så også på gevinsten opp mot skaderisikoen det faktisk innebærer å sykle i en trafikkert by. I sine beregninger vurderte de skadestatistikker for syklister gjennom tidene, og i perioden for studien. De tok med i betraktning helsegevinsten man oppnår ved å være fysisk aktiv, sammenlignet med sykdomsrisikoen ved stillesitting.

Det er ikke helt ufarlig å sykle i sentrale bystrøk. Studien, slik den ble beregnet pekte på at færre i befolkningen dør for tidlig og folk totalt sett får flere år uten funksjonsnedsettelser av å sykle mer. Ifølge resultatene er det de i aldersgruppen 45-59, og spesielt menn, som kan ha større fordel av å sykle enn skaderisiko. For de yngste som ble undersøkt, i alderen 15 til 29 år, var det ikke like mye god helse å hente ut av sykling i byen.

Men hva med luftforurensning og sykling?

Har man imidlertid virkelig tatt med i betraktning ikke bare risikoen for trafikkskader når man sykler i byen, men hva det betyr å inhalere mye mer av den forurensede luften, som til tider kan nå alarmerende nivåer, også i norske byer, ikke minst i Oslo? En nederlandsk studie har  vist at syklister inhalerer mye mer forurenset luft pga dypere og hyppigere pust under sykling.

Dødelig luft i Oslo

En rapport fra forskere ved Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, som ble presentert i 2014, dokumenterte sammenhengen mellom dårlig luft og dødsfall. 100 000 mennesker i Oslo lever i områder med luftforurensning som kan være helseskadelig. I enkelte perioder er luftkvaliteten i Oslo så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør oftere 3-5 dager etter dager med ekstra høy luftforurensning som resultat av høye utslipp av svevestøv og NO2.

Også denne høsten og vinteren har utslippene – i stor grad fra dieselbiler – periodevis på et helseskadelig nivå. Luftforurensningen er som regel høyest på målestasjonene på Smestad, i Bygdøy allé og Hjortnes på Oslo vest – og på Alnabru og Manglerud på østkanten. Kuldegrader og lite vind betyr svært høy luftforurensning i Oslo og andre byer. I tillegg til eksos er det mye svevestøv fra vedfyring i luften. På grunn av kald luft og vindstille blir det dårlig utlufting. Dermed blir konsentrasjonene av støv og eksos ganske høye.

Myndighetenes plan utilstrekkelig

I perioder har byråden oppfordret Oslos bilister om å tenke seg om to ganger før de bruker bilen på dager med ekstra høy forurensning.

Myndighetene har utarbeidet en handlingsplan, men har samtidig innrømmet at forurensningen trolig ikke kommer ned under EUs grenseverdier for helseskade, før i 2025. Derfor risikerer regjeringen å bli trukket for EFTA-domstolen for manglende tiltak. Ifølge WHO tar luftforurensning i byer syv millioner liv årlig på verdens basis. Det er nesten 20.000 mennesker hver eneste dag, eller 14 mennesker hvert minutt. Et mye større problem enn terrorisme, men likevel er det mye mindre fokus på det i offentligheten.

Kan sykling i byen være helsefarlig?

Men når det kan være rett og slett livsfarlig å puste når forurensningen er høy, hva skjer hvis man sykler i trafikkerte og forurensede byveier? Kanadiske forskere har undersøkt hvilken effekt bysykling har for risikoen å utvikle hjerte- sykdom. En studie som ble gjort i 2011 blant syklister i byen Ottawa, fant uregelmessigheter i hjerterytmen (nedsatt variabilitet av hjertefrekvens) i  opp til tre timer etter at syklister ble utsatt for luftforurensing. Slike uregelmessigheter er forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt.

Studien ble publisert i Journal of Environmental Health Perspectives. I denne studien ble 42 friske, ikke røykere syklister undersøkt med hjertemonitorering før, under og etter sykling for en time i traffikerte veier. Instrumenter på syklene målte nivå av eksponering for luftforurensning. Lungefunksjonen som sådan ble ikke påvirket negativt hos syklistene i studien. Med andre ord merket de ikke selv noen skadelig effekt.

Luftforurensning skaper betennelse

Forskerne er ikke sikker på hvordan luftforurensning påvirker hjerterytmen, men en mulig forklaring er at små forurensningspartikler forårsaker betennelse (inflammasjon) i lungene og deretter også i blodårene. Ifølge American Heart Association, kan selv få timers eksponering for luftpartikler mindre enn 1,5 mikrometer i diameter trigge hjerteproblemer. Diesel fra busser og lastebiler er spesielt problematisk.

Syklister kommer mye nærmere eksoskilder som spytter ut tusenvis av ulike kjemikalier. Jo nærmere man kommer til kilden av luftforurensning, jo verre er det. Årsaken er at luftpartiklene er veldig små når de først slippes ut og kan lettere trenge gjennom bronkiene og komme til blodbanen og til og med passere blod-hjerne barrieren og potensielt skade også nervesystemet. Jo lenger man er fra eksoskilden, desto større blir disse partiklene fordi de klumper seg sammen og kan ikke skape like stort problem.

Konklusjonen?

Hva er så konklusjonen? Skal man droppe sykkelen i byen og kjøre bil heller? Faktisk ikke. En annen studie har vist at bilførere kan  få større eksponering for volatile organiske kjemikalier fra eksos, spesielt under rushtiden.
Det er fortsatt sunnere å være fysisk aktiv enn å være inaktiv og det vi må gjøre er å unngå rushtiden og sykling i trafikkerte veier og når luftforurensning er spesielt høy.

Det kan være meget fornuftig å investere i en god luftrenser i hjemmet eller kontoret, fordi inneluften kan mange ganger være nesten mer problematisk og skape mer betennelse og økt risiko for hjertesykdom. Jeg har selv brukt en slik luftrenser med godkjenning fra de amerikanske helsemyndigheter, både privat og på klinikken vår i en årrekke. Den fjerner meget effektivt nesten alle luftpartikler (inkl. pollen) og samtidig dreper både bakterier, virus og sopp. Det finnes sikkert flere alternativer på markedet. Men mer om betydningen av inneluften for helsen vår en annen gang!

Hilsen Fedon

Følg bloggen min på

Kategori: Innlegg
Publisert 2016-02-28. Endret 2016-02-28
Kontakt oss