Fedon.no - logo

Medisinske feil tredje største dødsårsak

Medisinske feil er den tredje største dødsårsaken i USA, etter hjertesykdommer og kreft, ifølge funn publisert 03.05.2016 i det prestisjetunge britiske legetidsskriftet BMJ. Som sådan, medisinske feil bør være en topp prioritet for forskning og ressurser, sier forfatterne Martin Makary, MD, MPH, professor i kirurgi, og stipendiat Michael Daniel, fra Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, Maryland.

Men nøyaktig, transparent informasjon om feil blir ikke fanget på dødsattester, som er dokumentene Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bruker i USA for klassifisering av dødsårsaker, statistikk og for å sette helseprioriteringer. Dødsattester anvender koder fra International Classification of Diseases (ICD for dødsårsak (det samme brukes i Norge), så årsaker som menneskelige og systemfeil er ikke registrert på dem.

Ifølge Verdens helseorganisasjon bruker 117 land ICD-koding av dødelighetsstatistikk som den primære helsestatusindikator. Forfatterne etterlyser bedre rapportering for å fange opp omfanget av problemet og lage strategier for å redusere den.

Kreft og hjertesykdommer får mest oppmerksomhet

«Top-rangerte dødsårsaker som blir rapportert av CDC kanaliserer vårt lands forskningsmidler og offentlige helseprioriteringer,» sa Dr Makary i en pressemelding fra hans universitet. «Akkurat nå, kreft og hjertesykdom får massevis av oppmerksomhet, men siden medisinske feil ikke vises på listen, får ikke problemet finansieringen og oppmerksomheten den fortjener.» Han legger til: «Forekomsten av dødsfall som knyttes direkte til feil medisinsk behandling er ikke godkjent i noen standardisert metode for å samle nasjonal statistikk. Det medisinske kodesystem, slik det brukes for tiden, er designet for å maksimere fakturering for medisinske tjenester, ikke for å samle nasjonal helsestatistikk». Forskerne undersøkte fire studier som analyserte medisinske dødsårsaker fra 2000 til 2008. Deretter brukte de data for sykehusinnleggelser fra 2013. Av 35.416.020 sykehusinnleggelser, stammet 251.454 dødsfall fra en medisinsk feil. Dødsfall grunnet medisinske feil blir dermed hele 9,5 pst. av alle dødsfall hvert år i USA og plasserer dem på tredje plass etter hjerte- og karsykdommer og kreft og rett foran luftveissykdommer. I 2013 døde 611.105 USA borgere av hjertesykdom, 584.881 døde av kreft, og 149.205 døde av kronisk luftveissykdom, ifølge CDC.

Tilstanden i Norge

Selv om det blir feil å overføre amerikanske tall direkte til norske forhold, er det all grunn til å anta at medisinske feil representerer en betydelig andel av dødsårsakene også i Norge. Det blir dermed meget viktig å sørge for at vi får både bedre statistikk og ikke minst at det fokuseres på problemstillingen for å finne måter å redusere omfanget. All medisinsk behandling vil være forbundet med varierende risiko. Mer kunnskap om faktorer som kan forebygges og bedre rutiner på sykehus og hos fastleger vil være viktig, men vel så viktig vil være å satse mer på forebygging av sykdom og fremme helse, enn nesten utelukkende på reparasjon. Slik situasjonen er i Norge, er de totale årlige helseutgiftene hele 400 milliarder kroner, hvorav 275 milliarder- eller 55.000 kroner per nordmann- brukes på medisinsk behandling og pleie. Bare 750 kroner per innbygger går til forebygging, mesteparten til vaksiner og nesten ingenting på forebygging av ikke smittsomme sykdommer, som er de viktigste årsakene til sykelighet og for tidlig død. På tide med en endring og større satsing på forebygging??

Hilsen Fedon
Følg bloggen min på

Kategori: Innlegg
Publisert 2016-05-04. Endret 2016-05-04
Kontakt oss