Fedon.no - logo

Mettet fett kan være bra for helsen din

En ny norsk kostholdstudie (FATFUNC), utført av forskere ved KG Jebsen senter for diabetesforskning ved Universitetet i Bergen, reiser spørsmål om gyldigheten av et kostholdsråd basert på en hypotese som har dominert i mer enn et halvt århundre: at fett og spesielt mettet fett er usunt for folk flest. Forskerne fant påfallende lignende helseeffekter av dietter basert på enten lite bearbeidede karbohydrater eller fett.

I den randomiserte kontrollerte studien, fulgte 38 menn med magefedme et kostmønster rikt på enten karbohydrater eller fett, hvorav omtrent halvparten var mettet. Fettmasse i mageregionen, lever og hjerte ble målt med nøyaktige analyser, sammen med en rekke sentrale risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. «Det svært høye inntak av totalt og mettet fett økte ikke den beregnede risikoen for hjerte- og karsykdommer,» sa professor og kardiolog Ottar Nygård som har bidratt til studien. «Deltakere på den meget fettrike dietten hadde også betydelige forbedringer i flere viktige risikofaktorer for hjertehelsen, som for eksempel fettlagring der det ikke burde skje, blodtrykk, blodfettstoffer (triglyserider), insulin og blodsukker.»

Viktigere med matvarers kvalitet enn mengde

Begge grupper hadde lignende inntak av energi, proteiner, flerumettede fettsyrer, matvaretypene var de samme og varierte hovedsakelig i relativ mengde, og inntaket av tilsatt sukker ble minimert i begge grupper. «Vi har sett på effektene av totalt og mettet fett i forbindelse med et sunt kosthold rikt på frisk, lite bearbeidet og næringsrik mat, inkludert store mengder grønnsaker og ris i stedet for mel-baserte produkter», sier stipendiat Vivian Veum. «Fettkildene ble også litt bearbeidett, det var hovedsakelig smør, fløte og kaldpressede oljer.» Det totale energiinntaket var innenfor normalområdet. Selv de deltakerne som økte energiinntaket i løpet av studien viste betydelig reduksjon i lagret kroppsfett og sykdomsrisiko. «Våre funn tyder på at det overordnede prinsippet om et sunt kosthold er ikke mengden av fett eller karbohydrater, men kvaliteten på maten vi spiser», sier stipendiaten Johnny Laupsa-Borge.

Mettet fett øker det «gode» kolesterolet

Mettet fett har vært tenkt å fremme hjerte- og karsykdommer ved å heve det «dårlige» LDL kolesterol i blodet. Men selv med et høyere fettinntak i FATFUNC studien sammenlignet med de fleste sammenlignbare studier, fant forfatterne ingen signifikant økning i LDL kolesterol. Snarere tvert imot økte det «gode» kolesterolet bare på den meget fettrike diett. «Disse resultatene indikerer at de fleste friske mennesker sannsynligvis tåler et høyt inntak av også mettet fett, så lenge fettkvaliteten er god og det totale energiinntaket ikke er for høyt. Det kan faktisk være sunt,» sier Ottar Nygård.

«Fremtidige studier bør undersøke hvilke personer eller pasienter kan ha behov for å begrense sitt inntak av mettet fett,» påpeker assisterende professor Simon Nitter Dankel, som ledet studien sammen med direktør for laboratorietjenester, professor Gunnar Mellgren, ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

«Men den påståtte helserisikoen ved å spise fett av god kvalitet har blitt sterkt overdrevet. Det kan være viktigere for folkehelsen å oppmuntre reduksjon i bearbeidede melbaserte produkter, sterkt bearbeidet fett og matvarer med tilsatt sukker,» sier han.

Vil du lese mer om forholdet mellom kosthold og spesielt fett og risiko for hjerte- og karsykdom, kan du finne meget lettfattelig og forskningsbasert informasjon i min bok «Smartkarbo-ikke ett fett» (Cappelen Damm).

Kilde: Science Daily

Publikasjon: V. L. Veum, J. Laupsa-Borge, O. Eng, E. Rostrup, T. H. Larsen, J. E. Nordrehaug, O. K. Nygard, J. V. Sagen, O. A. Gudbrandsen, S. N. Dankel, G. Mellgren. Visceral adiposity and metabolic syndrome after very high-fat and low-fat isocaloric diets: a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2016; DOI: 10.3945/%u200Bajcn.115.123463’

Mvh Fedon

Følg bloggen min på

Kategori: Innlegg
Publisert 2016-12-05. Endret 2016-12-05
Kontakt oss