Søk

close search

Kronisk Frisk er et bedriftstilbud Fedon Helse til bedrifter som ønsker lavere sykefravær gjennom bedre helse og motiverte medarbeidere.
Hos Fedon helse jobber vi for friske og motiverte medarbeidere som sammen drar bedriften i samme retning. Med høyere trivselsfaktor og lavere sykefravær, øker forutsetningen for både effektivitet og lønnsomhet. Hos oss får dine medarbeidere riktig drivstoff for at din bedrift kan sette inn et ekstra gir!

Arbeidsplassen – perfekt arena for helsefremmende arbeid
En foregangsbedrift tar ansvar i kampen mot livsstilssykdommer både hos den enkelte medarbeider og i samfunnet. Menneskene er bedriftens viktigste, men også mest sårbare ressurs.  Investerer du i helse, får du gladere og mer motiverte medarbeidere og bedriften blir mer attraktiv for nye medarbeidere.

Vi tror våre tre grunnpilarer MAT, MOSJON og MOTIVASJON favner langt brede på arbeidsplassen enn bare trening alene.

Små grep – dramatisk effekt!
Hos Fedon Helse har vi veiledet over 15.000 pasienter til bedre helse siden 2000. Vi har erfart at bare små endringer i kostholdet kan gi dramatisk effekt på helsen, men at veiledning helt avgjørende for å lykkes. Hos oss skaper vi helseendringer som varer livet ut i et tverrfaglig medisinsk miljø der «mat som medisin» står sentral i all behandling.  Vi har tilpassede programmer for deg med bl.a. overvekt, diabetes og andre medisinske utfordringer.

Regelmessig og personlig oppfølging
Det er godt dokumentert at oppfølging et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med endring av helseadferd. Hos oss er veiledning og kvalifiserte fagfolk selve nøkkelen til varige resultater.

Fedons formel for en friskere hverdag

Friskere hverdag = balansert kosthold + fysisk aktivitet + søvn + mental trening.

  • Balansert kost. Individuelt tilpassede programmer.
  • Fysisk aktivitet. Veiledning og praktiske råd.
  • God og nok søvn. Vi gir forslag på enkel grep
  • Mental trening og motivasjon

Ta kontakt her, så hjelper vi dere videre!

MENY