Søk

close search

Bør du teste deg for matoverfølsomhet?

Fordøyelsesbesvær? Hodepine? Sliten? Vonde ledd og muskler? Hudproblemer? Dersom du opplever gjentakende helseplager som du ikke «finner ut av», kan problemet ligge i maten du spiser.

Vi tilbyr tester for matoverfølsomhet!

Kom innom klinikken å ta testen hos oss. Bor du langt unna kan alternativt be om å få sendt test-kitt hjem til deg. Du tar blodprøven selv (stikk i fingeren) og sender den inn til laboratoriet i ferdig frankert eske. Konsultasjonen i etterkant gjennomføres på klinikken eller via videokonsultasjon/telefon.

Prøv vår symptom-kalkulator
Matintoleranser og/eller matoverfølsomhet kan gi mange ulike – og til dels svært ubehagelige symptomer, som man ikke nødvendigvis setter i umiddelbar sammenheng med maten man spiser.

Om du er plaget av kroniske betennelsestilstander eller har andre symptomer som fastlege eller spesialist ikke er i stand til å finne bakgrunnen for og behandle, anbefaler vi at du prøver vår kalkulator. Du vil da få en indikasjon på om du bør utredes for matintoleranse eller matoverfølsomhet.

PRIS kr 2.590,- (veil. 2.940,-)
Prisen inkluderer test på 44 matvarer og 60 minutters gjennomgang med kostveileder.

Hva er årsaken til IgG-relaterte matreaksjoner?

Allergi mot mat i vid forstand er immunreaksjon som oftest knyttes til tarmhelsen vår. Når tarmhelsen er god, er cellene i tarmslimhinnen knyttet tett sammen, slik at maten vi spiser kan opptas etter at den er brutt ned til aller minste bestanddeler av protein (aminosyrer).
Er tarmslimhinnen derimot svekket kan det oppstå åpning mellom cellene, slik at større proteinfragmenter lekker ut i blod- og lymfebanen. Dette kalles lekk tarm, eller på fagspråket økt tarmpermeabilitet. Kroppen oppfattet disse proteinfragmentene som en trussel og setter immunsystemet i sving ved å danne IgG-antistoffer. Det er disse immunreaksjonene som gir deg symptomer, f.eks. de som er nevnt i ingressen.

Les Monicas historie!

«Svimmelheten avtok og migreneanfallene ble mer sjelden. Jeg sovnet ikke etter hver skogstur. Det var utrolig godt å kjenne at kroppen frisknet til».

Hele mitt voksne liv har vært preget av mye personlig stress, allergier, kryssallergi, astma, magesmerter og diaré anfall, kvalme, svimmelhet, betennelser i kroppen og smerter i muskulatur. Så søkte jeg hjelp – og det endret hele hverdagen min!
Les hele saken her

Om testen
Utredning for reaksjoner på ulike matvarer er kompleks og inkluderer mange ulike tester. De fleste kan gjennomføres i Norge og dekkes av folketrygden, mens noen sendes til analyse i utlandet. En av testene som sendes til utlandet måler såkalte IgG-antistoffer som immunforsvaret lager mot proteiner i enkelte matvarer. Testen tas enkelt ved et stikk i fingeren, og måler antistoffer mot 90 ulike matvarer. Svaret foreligger hos oss etter 2 uker, og vil da bli forelagt pasienten. Testen anbefales ikke til personer som ikke har noen plager og den er alene ikke tilstrekkelig for å utelukke eller bekrefte alle former for reaksjoner på mat.

Oppfølgingstimen sikrer at du sikrer at du får best mulig utbytte av testen
Under konsultasjonen får en grundig gjennomgang- og forståelse av testresultatet, samt hjelp til å starte eliminasjonsdiett. Mange opplever at man ikke oppnår ønsket effekt ved kun å eliminere de matvarene man har utslag på. Derfor anbefales gjerne konkrete tiltak for «reparere»  og gjenopprette balanse i tarmen, i form av enzymer og tilskudd. Ikke minst vil man i samråd med våre leger se om du trenger bredere utredning for dine plager, hvis ikke dette er gjort allerede.

Bor du ikke nær klinikken, tar vi gjennomgang vha videokonsultasjon eller telefon.

Spørsmål og svar om matintoleranse

Hva er matoverfølsomhet?

Begrepene “matallergi”, “matintoleranse” og “matoverfølsomhet” brukes om hverandre og skaper ofte forvirring.

I hovedsak er fellestrekkene en unormal reaksjon på enkelte matvarer, som kan manifestere seg på en rekke forskjellige måter. Dette kan være mekanismer som involverer aktivering av immunsystemet og en påfølgende produksjon av antistoffer, eller reaksjoner som ikke er relatert til immunreaksjoner. Eksempler på sistnevnte er bl.a. laktoseintoleranse (melkesukkerintoleranse), som skyldes at kroppen ikke produserer nok enzymet laktase, som spalter melkesukker. Dette skyldes altså ikke en reaksjon fra immunsystemet, men en enzymmangel.

Immunrelaterte reaksjoner
Reaksjoner som utløser en immunrespons, blir som oftest omtalt som ”allergier”, og forekommer når kroppen over-reagerer på matvarer som vanligvis ikke gir en respons hos de fleste mennesker. Denne over-reaksjonen stimulerer immunsystemet til å produsere antistoffer for å angripe de “fremmede” matproteiner som immunsystemet gjenkjenner som en trussel.

Allergier er gruppert i fire typer basert på hvilken del av immunsystemet som er aktivert, og hvor lang tid det tar før en reaksjon oppstår. De to typer allergi som er oftest assosiert med negative reaksjoner på mat er:

 • Type 1 allergi
  Også kjent som IgE-mediert allergi / Type I hypersensitivitet/ ekte allergi

  Les mer
 • Type 3 Allergi
   Også kjent som IgG-mediert allergi / matintoleranse / matoverfølsomhet. 

  Les mer
  Det er denne type 3 allergisk reaksjon på mat som du kan få testet med en blodprøve ved vår klinikk i Oslo. 

Hva er årsaken til IGG-relaterte matreaksjoner?

Slik immunreaksjon er ofte knyttet til tarmhelsen vår. Når tarmhelsen er god er cellene i tarmslimhinnen knyttet tett sammen, slik at maten vi spiser kan opptas etter at den er brutt ned til aller minste bestanddeler av protein (aminosyrer).

Er tarmslimhinnen derimot svekket kan det oppstå åpning mellom cellene, slik at større proteinfragmenter lekker ut i blod- og lymfebanen. Dette kalles også «lekk tarm» (faguttrykket er økt tarmpermeabilitet). Kroppen oppfatter disse proteinfragmentene som en trussel og setter immunsystemet i sving ved å danne IgG antistoffer. Dette er store molekyler bestående av både matproteiner og IgG antistoffer, som faller ned i ulike typer vev og kan skape kroniske betennelsestilstander i kroppen, f.eks. i muskler, ledd og i andre organer – til og med i hjernen.
Dette kan gi en rekke ulike symptomer og kroniske betennelsestilstander, alt fra diffuse plager til svært plagsomme og invalidiserende plager for den det gjelder.

IGG relatert matreaksjoner er ikke livsvarig og heller ikke livsfarlig. Ofte er løsningen å reparere problemene med tarmslimhinnen og unngå matvarere kroppen har laget antistoffer mot i 2-3 måneder. Deretter kan disse matvarene reintroduseres i kosten.

Hvordan finne ut om du har matoverfølsomhet og hvilke matvarer det gjelder?

Matintoleranse kan skyldes mange årsaker og dermed trenger en bred utredning. Når det gjelder IGG medierte immunreaksjoner (type 3 allergi) avdekkes ved å se etter IgG antistoffer i blodet ditt. IGG testen tar vi ved klinikken i Oslo, og er unnagjort på 2 minutter ved hjelp av et lite stikk i fingeren.

Blodprøven sendes til laboratoriet som har utviklet testen, ImuPro i Tyskland, og svaret foreligger hos oss etter 2 uker.

Hva koster det å ta en IGG matoverfølsomhetstest

Testen måler IgG-antistoffer mot 44 ulike matvarer. Pris er kr 2.590,- inkl. konsultasjon når resultatet foreligger.

MENY