Søk

close search

Tilstanden SIBO – small intestine bacterial overgroth – oppstår i tynntarmen hvor årsaken er en overvekst av mikrober som normalt finnes i tynntarmen. Dette kan resultere i mage-tarm symptomer og dårlig opptaksevne av næringsstoffer.

Årsaker til SIBO

SIBO kan oppstå av mange ulike årsaker. For eksempel kan tilstanden oppstå ved anatomiske avvik som utposninger i tynntarmen, sykdommer som bl.a. diabetes, og Crohns sykdom og lav magesyreproduksjon. Protonpumpe-hemmere (magesyrehemmende medikamenter) brukes hyppig i dag, og disse reduserer syresekresjon i magesekken. Dette øker risikoen for SIBO, spesielt overvekst av bakteriene som produserer hydrogen, noe som ofte gir løs mage.

Studier viser at minst halvparten av pasienter med irritabel tarm syndrom har SIBO.

Behandling av SIBO

Om det påvises SIBO kan dette behandles med ulike behandlings-metoder, og valg av metode vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Behandlingen består både av spesifikke kostendringer og av urtebasert- eller medikamentell antibiotisk behandling.  Det settes opp et individualisert og tilpasset behandlingsopplegg med nøye oppfølging. Men å fjerne bakteriene uten å finne de underliggende årsakene til problemet har liten hensikt, og gir stor risiko for tilbakefall. Det er derfor viktig å identifisere årsakene til SIBO og tilby årsaksrettet behandling.

Ny pusteprøve tas etter avsluttet kur for kontroll.

MENY