Søk

close search

Metabolsk syndrom

Hva er metabolsk syndrom?

Metabolsk syndrom er ingen sykdom, men det er en samling av forstyrrelser i kroppens omsetting av næringsstoffer (metabolismen) som øker risiko for alvorlig sykdom.

Metabolsk syndrom inkluderer forandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier, overvekt og høye kolesterolverdier.
Disse forstyrrelsene øker risikoen for at du kan utvikle diabetes, hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i bena eller hjerneslag.

Metabolsk syndrom er en vanlig tilstand og forekomsten øker. Den gode nyheten er at det går an å stanse utviklingen gjennom kostholds- og livsstilsendring. På den måten kan man forsinke eller unngå utvikling av de beskrevne sykdommene.

Behandling

Metabolsk syndrom er heldigvis en reversibel tilstand – men det er viktig å ta tak i dette før – snarere enn senere – for å unngå den videre utviklingen til alvorlig, potensielt livstruende sykdom.

Den beste behandlingsstrategien for metabolsk syndrom er først og fremst livsstilsendringer med mer mosjon og mindre energirik mat. Da normaliseres mange av de komponentene som inngår i syndromet.

Men også medikamenter kan være nødvendige hvis tilstanden har vart lenge. I dag brukes både blodtrykksmedisiner og andre medisiner for å senke blodsukkeret og regulere blodfettverdiene.


Kosthold
– det er få tilstander der kostholdet har såpass avgjørende betydning for å redusere risikoen for sykdom.

Mosjon – fysisk aktivitet er gunstig for å redusere blodtrykk, blodsukker og triglyserider, samt heve nivået av “det gode kolesterolet”, HDL. 30 minutter fysisk aktivitet per dag anbefales som et minimum.

Røykeslutt – røyking øker insulinresistensen og øker risikoen for alle komplikasjonene tilknyttet metabolsk syndrom. Røyker du, får du en betydelig helsegevinst hvis du stumper røyken for godt.

Rainbow heart of fruits and vegetablesHjertevennlig mat

Symptomer

Hver for seg er alle disse faktorene vanlige. Hver for seg øker disse faktorene risikoen for alvorlig hjertesykdom. Man ser imidlertid en økende forekomst av alle faktorene samtidig:

  • Fedme
  • Høyt blodtrykk
  • Ugunstig kolesterol
  • Insulinresistens eller diabetes type 2

Er du i risikosonen for metabolsk syndrom?

Ta testen her

MENY