Søk

close search

Loading...

Fyll inn daglig matforbruk her:

Eurodiet-måltider erstatter den maten du vanligvis spiser, både måltider og snacks – hjemme, på jobb og ute.  Fyll inn hvor mye du nå bruker i snitt per dag til mat og alkoholfri drikke her og sammenlign med hva du betaler for erstatningsmåltidene:
kr.

Differanse

30-dagers pakke med Eurodiet-måltider: kr. 5.990,-
500 g grønnsaker pr. dag i 30 dager: ca kr. 750,-

Est. utgifter / mnd til mat under Eurodiet fase 1: Ca. kr. 6 740,-  

kr.
Du vil bruke mindre penger på mat under Eurodiet-metoden enn du gjør til vanlig. 

Kostnad 1: Konsultasjoner / oppfølging

Priseksempel gjennomsnittlig behandling på ca. 6-7 mnd:

Individuell: ca. kr. 5 000 totalt,- 
7 konsultasjoner
+ 1 legesjekk

Gruppe: ca. kr. 5 000 totalt,-
3 konsultasjoner
+ 4 gruppesamlinger
+ 1 legesjekk

Obs! Prisene vil variere noe fra klinikk til klinikk, og det er naturligvis også store variasjoner i hvor mange konsultasjoner den enkelte trenger i sin behandling.

Kostnad 2: Eurodiet Matvarer

Gjelder i fase 1 når alle måltider erstattes med Eurodiet-mat.

30-dagers pakke: Kr. 5 990,- (200,-/dag)
Nok til 5 måltider / dag i 30 dager

Grønnsaker 30 dager: Ca. kr. 750,- (25,-/dag)
500 gr. pr. dag i 30 dager

Totalt ca. kr. 6 740,- / mnd. (225,-/dag)

Matkostnaden er et eksempel basert på vår sammensatte 30-dagers pakke, og vil kunne variere avhengig av hvilke produkter man liker best, hva slags grønnsaker man velger, osv.

I fase 2 – 4 må gjeninnføres vanlig mat, og du vil bruke gradvis mindre Eurodiet-produkter.

Ta kontakt med din nærmeste Eurodiet-klinikk for mer informasjon:

MENY