Søk

close search

Bli vår samarbeidsklinikk i Tromsø!

Dr. Fedon Lindbergs Klinikk har behandlet overvekt Norge i over 15 år, med «mat som medisin». Vi benytter blant annet Eurodiet-metoden for effektiv og varig vektreduksjon.

Vi samarbeider tett med en rekke klinikker rundt om i landet, og ønsker nå å utvide nettverket med en partnerklinikk i Tromsø:

Bli sertifisert Eurodiet-klinikk i Tromsø, og få tilgang til en av markedets mest effektive vektreduksjons-metoder.

  Ta kontakt for mer informasjon:

Interesserte bes ta kontakt med kundeansvarlig Gørli Furuseth:
Telefon: 991 06 050 / E-post: furuseth@eurodiet.no

Dr. Fedon Lindberg

Et utvalg av dagens samarbeidsklinikker:

Forusakutten logo   Logo e2 Helse   logo png      M3 Logo     Helseklinikken Bodø logo

Hvem ser vi etter?

Vi har ingen fasit på hvem som er vår ideelle partner i Tromsø. Men – vi har gode erfaringer med følgende «kriterier»:

  • Privat virksomhet med fokus på livsstil og helse.
  • Gjerne egen lege i klinikken (for nødvendig helsesjekk / lege-erklæring). Evt. kan dette løses ved samarbeid med lege.
  • God pasientoppfølging opplever vi som regel ivaretas best av sykepleier, diabetessykepleier eller ernæringsfysiolog.

Men – Ta gjerne kontakt selv om din virksomhet avviker fra disse kriteriene!

Hva innebærer egentlig et samarbeid?

Samarbeidsform og -innhold vil variere, men som regel vil det for din klinikk blant annet innebære:

  • Eksklusiv sertifisert tilbyder av Eurodiet-metoden mot helseskadelig overvekt i definert område.
  • Presentasjon av klinikken som Eurodiet-behandler på våre nettsider og på nettsidene til Eurodiet.
  • Noe møtevirksomhet og deltakelse på relevante faglige og relasjonsbyggende arrangementer.
  • Utveksling av erfaringer og pasienthistorier, og utvidelse av deres faglig nettverk.

Det er i utgangspunktet ingen kostnader forbundet med et samarbeid med oss.

MENY