Søk

close search

Om oss

tre

«Vår helhetstenkning kan sammenlignes med en gartner som ikke bare fjerner brune blader og går videre, men heller ser på treets jordsmonn, nærings- og vanntilførsel, lysforhold, luftkvalitet og nærhet til andre planter, for å gi årsaksrettet behandling.

Vi er mer opptatt av hvem er pasienten som har en diagnose, enn hvilken diagnose pasienten har».

09295d3e-a7b2-49f0-a927-deb5633f697c-3

Vår behandlingsfilosofi

Dr. Fedon Lindbergs Klinikk har spesialisert seg på forebygging og behandling av livsstilssykdommer. Vår medisinsk faglige direktør er Dr Fedon Lindberg, og hele vår kliniske praksis baserer seg på hans kostholdsfilosofi.

Vi behandler overvekt samt en rekke livsstilsrelaterte sykdommer. Dette gjøres hovedsakelig gjennom bruk av ernæringsmedisin.

Det legges også stor vekt på mental og fysisk trening, motivasjon, stress og søvnmønster.  Vi baserer oss på en helhetsbetraktning av deg som menneske, da alle kroppens funksjoner henger nøye sammen og påvirker hverandre.

Vårt mål er å avdekke og behandle årsaken til en sykdom/problem og ikke symptomene.

MENY