Søk

close search

Dr. Ture Johan Lindos

Lege - Spesialist i allmenn medisin

ture

Ture Lindos studerte medisin i Tromsø i 1987 og ble spesialist i allmennmedisin i 1996.

Han har arbeidet i 1995-1996 ved indremedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold, og har ca 20 års erfaring som allmenn-praktiserende lege/fastlege.

Dr. Lindos har i tillegg til spesialitet i allmennmedisin, utdannet seg innen funksjonell medisin, med kurs i Norge, England og USA.

Han er opptatt av å se helheten i pasientens plager/symptomer, og i tillegg til å fjerne/lindre plagene også finne og behandle årsaken til disse samt forebygge videre utvikling av sykdom.

Han har spesielt interesse for plager med relasjon til mage, tarm og inntak av mat – samt tilstander som «uforklarlig» slitenhet og mangel på energi, som pasienten gjennom tidligere undersøkelser ikke har funnet ut av.  Han samarbeider med eksperter på ernæring og gjør undersøkelse og vurdering av personer som ønsker behandling for overvekt.

MENY