Søk

close search

Kurs ved Dr. Lindbergs Klinikk i Oslo:

Kurs ved Ringvollklinikken i Hobøl:

Oppstart august/september 2019
1 Individuell time Etter avtale, innen 17. september
2 Første gruppesamling 17. september kl 18.00
3 Individuell time Etter avtale i oktober
4 Andre gruppesamling 19. november kl 18.00
5 Tredje gruppesamling 17. desember kl 18.00
6 Individuell time Etter avtale i januar
7  Fjerde gruppesamling 11. februar kl 18.00
Oppstart februar-19
1 Individuell time Etter avtale, innen 13. mars
2 Første gruppesamling 6. mars kl 17.00
3 Individuell time Etter avtale
4 Andre gruppesamling 8. mai kl 17.00
5 Tredje gruppesamling 5. juni kl 19.00
6 Individuell time Etter avtale
7 Fjerde gruppesamling 28. august kl 19.00