Dr. Fedon Lindberg og hans filosofi

Spesialist i indremedisin, internasjonalt anerkjent forfatter og foredragsholder

Fedon Lindberg ble født i Hellas og bodd i Norge siden 1986. Han er lege, spesialist i indremedisin med spesialkompetanse innenfor ernærings- livstilsmedisin, integrativ- og funksjonell medisin.  Han ble ferdig utdannet lege i 1985, arbeidet ved Aker Universitetsykehus og Lovisenberg sykehus fra 1986 til 1995. Fra 1995 til 1997 arbeidet han med forskning på insulinresistens og diabetes, ved endokrinologisk avdeling, University of California i San Diego, USA. Han har mer enn 35 års klinisk pasienterfaring.

I 2001 debuterte han som forfatter med boken “Naturlig slank med kost i balanse”, og har siden da skrevet over 20 bøker for legfolk som dekker et vidt spektrum av helseproblemstillinger.

Han har skrevet en rekke kokebøker og er nærmest en profesjonell matentusiast. Sunn mat må smake fantastisk, hvis man skal klare å følge et sunt kosthold resten av livet.
Flere av bøkene har blitt oversatt til 14 språk og utgitt i over 20 land.

Han har også utviklet en serie velsmakende lavglykemiske matvarer for å gjøre de sunne valg enklere .
Utover sitt forfatterskap, har han holdt utallige foredrag i Norge og utlandet for legfolk, fagfolk, bedrifter og pasientforeninger. Du kan lese mer om foredragsvirksomheten her . Med ny kommunikasjonsteknologi kan vi nå tilby slike foredrag elektronisk, slik at du eller din organisasjon kan delta når det passer deg i ditt eget hjem eller arbeidsplass.

Fedon Helse

Fedon Helse

Våren 1999 startet han Dr. Fedon Lindbergs Klinikk, nå «Fedon Helse» for helhetlig og tverrfaglig behandling av kroniske livsstilsrelaterte sykdommer.

Fedon Helse har opparbeidet seg betydelig spisskompetanse innen utredning og behandling av bl.a. overvekt, diabetes og vektrelaterte sykdommer, hjerte- og karsykdom, mage- og tarmproblemer, kroniske betennelsestilstander og komplementær behandling ved kreft ved å bruke mat, ernæring, søvn, stressmestring, fysisk aktivitet som effektiv medisin. Men i tillegg anvender vi både vanlige medisiner, naturmedisiner og kosttilskudd ved behov og basert på vitenskapelig dokumentasjon og egnet testing.

Fedons filosofi – Fra kronisk syk til kronisk frisk

Hvis du våknet en dag og følte deg 100% frisk, hvordan ville det kjennes? Det finnes sikkert mange svar på dette spørsmålet, men flertallet av dem som blir spurt svarer at de ville føle seg full av energi, rolig, avslappet og uten smerter.

Hvorfor svarer så nesten 40% av befolkningen i nordiske land at de føler seg trett og uopplagt? Kanskje fordi nesten like mange dvs. 36% føler seg stresset, 30% sover dårlig eller for lite? Hvorfor er halvparten av voksne og én av fem åtteåringer i Norge overvektig? Hvorfor sliter hver tredje nordboer (27%) med fordøyelsesbesvær?

God helse er mye mer enn fravær av sykdom. Helse er et vidt spekter fra sykdom til optimal velvære. Etter hvert som vi blir eldre, begynner de fleste av oss å utvikle mindre symptomer og mer eller mindre synlige tegn på kronisk sykdom. Det er viktig å spørre hvorfor symptomene er der i utgangspunktet og finne de underliggende årsakene til plager og lidelser. Ofte er disse plagene i betydelig grad et resultat av dårlige livsstilsvalg. Men de kan også være relatert til genetiske og andre miljøfaktorer. Hver person er unik, så en vellykket terapi må tilpasses hver person.

Vårt mål i Fedon Helse er å hjelpe deg med å forstå din nåværende helsetilstand, og til å ta en proaktiv- og ikke minst aktiv tilnærming for å forbedre den.

Optimalisere helsen

Helseoptimalisering krever som regel positive endringer over tid. Det du kan forvente er forbedret energi, mer avslappet og lang nok søvn, forbedret vektkontroll, hjertehelse, bein- og muskelstyrke, bedre hjernehelse (for eksempel større kognitiv fleksibilitet, større fokus, bedre hukommelse), bedre humør (for eksempel mindre emosjonell reaktivitet, redusert «drøvtygging» av tanker, mindre angst, mer empati, mer medfølelse, mindre dårlig samvittighet), redusert stress, uro og bedre livskvalitet.

Store mål oppnås ved å ta små, meningsfulle skritt mot våre egne unike mål. Velvære er en livstidsreise, og Fedons medisinske praksis og arbeidet til våre medarbeidere er her for å gi deg veikartet, ditt personlige helseprogram, for å optimalisere velvære og vitalitet nå – og i mange år fremover.

Behandlingsfilosofi

Fedons fascinasjon med nytenkning gjennomsyrer hans medisinske praksis, som er fokusert på å tilby helseoptimalisering og persontilpasset utredning og behandling.
Målet er et skreddersydd opplegg for å skape den sunneste versjonen av deg. Jeg analyserer vaner og biologi ved hjelp av grundig gjennomgang og banebrytende diagnostikk for å levere en personlig handlingsplan og oppnå optimalt velvære og vitalitet. Dette inkluderer fokus på sunne kost- og levevaner, evt. individualisert program med kosttilskudd, naturmedisiner og/eller reseptbelagte medisiner, der det er aktuelt. Vi tilbyr oppfølging over tid, og gjøre justeringer underveis, for å sikre at du holder deg på sporet gjennom hele forløpet.

Fordi de fleste som søker hjelp hos oss,  ikke har fått løst sine kroniske problemer på tilfredsstillende måte andre steder, er det nødvendig å bruke god tid og grundig gjennomgang av problemene, hva som er gjort og ikke gjort tidligere og kan ofte kreve omfattende testing med ulike prøver, noen som kan analyseres i Norge og dekkes av det offentlige og andre som må sendes til analyse til utenlandske spesiallaboratorier og der kostnaden må bæres av pasienten. Slike prøver kan inkludere klinisk kjemi, metabolomikk, mikrobiom/tarmflora, genetikk og biometri. Gjennom slike passende avanserte tester og grundig gjennomgang av problemstillingen jobber han for å identifisere kroniske ubalanser (belastninger, mangler, disposisjoner) og bidra til å rette dem opp.

I Fedon helse  følger vi prinsippene bak integrativ og funksjonell medisin, som innebærer aktiv involvering av pasienten, der man adresserer de underliggende årsakene til sykdom. Man bruker en systemorientert tilnærming og engasjerer både pasient og utøver i et terapeutisk partnerskap. Det er en utvikling i medisinutøvelsen som dekker på mye bedre måte samfunnets helserelaterte behov i det 21. århundre.  Les mer om integrativ- og funksjonell medisin her.

Ta kontakt med oss i Fedon Helse og begynn din reise på vei til å bli- eller forbli kronisk frisk!

Ta kontakt med oss i Fedon Helse og begynn din reise på vei til å bli- eller forbli kronisk frisk!

Dersom du ønsker en time hos Dr. Lindberg kan du lese mer og starte prosessen her.

Time hos Dr. Fedon Lindberg