Fedon.no - logo
hd videos redtube

I denne dugnaden må alle bidra – ikke minst ditt immunforsvar

KATEGORI:

Coronavirus pandemien utfordrer alle og enhver. Nå er tiden for en nasjonal dugnad og alle som kan, må bidra. Det er behov for flere former for kompetanse og perspektiver. Det er mye støy i alle kanaler, og mange formidler feilaktige budskap uten vitenskapelig dokumentasjon.
La det være klinkende klart at i denne akutte fasen av krisen er det absolutt viktigste å følge de overordnede myndighetsrådene for å begrense smitten og sørge for at helsesystemet kan håndtere det økende antall syke.

 

Men jeg vil legge til følgende:

  • Når vi er tilbake i en mer normal tilstand, fordi samfunnet ikke kan forbli stengt lenge, vil det fremdeles være virus blant oss. Dette blir mer en maraton enn et hundremeterløp. Myndighetenes tiltak vil forhåpentligvis begrense, men neppe utrydde viruset. Vi kommer til å leve med COVID19 i overskuelig fremtid, slik vi gjør med vanlig influensa. Hvordan skal vi i nåværende, og ikke minst i de neste fasene, gjøre oss mest mulig klare – hver og en av oss? Fram til effektiv vaksine er oppfunnet, testet, godkjent, masseprodusert, distribuert og gitt til store deler av befolkningen (man vil sikkert begynne med de mest sårbare gruppene), vil stadig flere av oss (helst gradvis) bli smittet.
  • Hva vet vi om det som bygger et godt immunforsvar, hvorfor er vi så forskjellige her, og hva gjør det med muligheten til å beskytte oss? Heldigvis ganske mye.
    Alle skjønner at et godt immunforsvar hjelper når vi blir angrepet, og det finnes mye forskning på hvordan vi kan styrke det. Noen faktorer kan virke enkle og til og med naive, men det enkleste er mange ganger det beste, spesielt når forskning underbygger det.

Dette er jo et nytt virus som man fortsatt vet lite om, men man har en god del kunnskap fra tidligere coronavirus (SARS, MERS, etc.) og andre virus (influensa etc.), som man enn så lenge kan anvende eller teste validiteten av. Dette illustreres når det gjelder medikamentell behandling. Man har ikke nye effektive medikamenter, og derfor testes nå eksisterende og gamle medisiner, som er brukt i andre sammenhenger, såkalt «drug repurposing». Alt fra medikamenter mot malaria, blodfortynnende, blodtrykksmedisiner, antibiotika, antivirale, midler mot autoimmune betennelser med mere. Naturlige midler testes også, fordi både disse og medikamenter virker på eksisterende mekanismer, og her finnes det betydelig publisert forskning. En ny kinesisk forskningsartikkel(ref.1), en systematisk gjennomgang med 140 litteraturreferanser viser hvilke naturlige stoffer som kan hjelpe mot coronavirus, og hvorfor.
Se også denne britiske artikkelen basert på den kinesiske (ref.2).

Elefanten i rommet må vi nå snakke om: Hvordan livsstil og kroniske ubalanser og sykdommer forstyrrer og nedsetter immunsystemet vårt. Coronaviruset (og andre mikrober) er den ene siden av ligningen. Den andre er kroppens forsvarsmekanismer. Vi må stille det viktige spørsmålet: Hvorfor blir de aller fleste, også blant eldre, IKKE syke eller alvorlig syke etter å ha blitt smittet? Dette er ekstra viktig, fordi 60-70% av befolkningen i verden kommer trolig til å bli smittet før vi har en effektiv vaksine.

Alt som gjøres nå har som mål å forsinke spredningen, slik at helsevesenet kan takle situasjonen. Men før eller siden vil samfunnet åpnes igjen, og viruset vil fortsatt være tilstede. Folk kommer til å bli smittet, og de fleste vil ikke bli alvorlig syke. Da må det være viktig å bidra til at så mange som mulig, også i risikogruppene, får en «lett» sykdom.

Nylig publisert forskning fra UK  (ref. 3) viser at 64% av dem som blir alvorlig syke av coronavirus har betydelig overvekt. Dette er ikke nytt, overvekt er forbundet med kronisk inflammasjon og det forstyrrer immunsystemet. Forskning (ref. 4)viser også at moderat kalorireduksjon kan virke positivt på immunforsvar. Videoen (ref. 5) fra Sky News UK, intervju med lege, illustrerer dette veldig godt.

Enkelt sagt viser forskning at disse faktorene kan sette ned immunforsvaret (og dermed finnes det enkle tiltak for å motvirke det):

  1. For lite søvn ( 6) og økt stress (ref. 7)
  2. Et kosthold med lite naturlig mat, mange sterkt bearbeidede matvarer, mye sukker. Middelhavskosten virker beskyttende (ref 8.).
  3. Alkohol demper immunforsvaret ( 9)
  4. For lite sollys (vitamin D) setter ned immunforsvaret ( 10)
  5. Fysisk inaktivitet ( 11)

Jeg må være ærlig og si at jeg ikke synes sammenhengen jeg blir nevnt i på Aftenpostens sak 25.03.20 (ref. 12) er verken presis eller fair. Selvfølgelig er det ingen enkle svar på hvordan vi stopper viruset, da hadde verden sett helt annerledes ut. Men at vi må booste immunforsvaret vårt i en fase hvor vi er spesielt utsatt, er neppe veldig kontroversielt. Derfor likte jeg dårlig sammenhengen jeg ble satt i denne saken.

Jeg er opptatt av å formidle så korrekt og evidensbasert informasjon som mulig, og ha konstruktiv dialog med alle. I det ligger også et behov for å korrigere når det er nødvendig.

La oss alle nå samarbeide om å bekjempe dette viruset.  Det krever at vi bruker begge øynene, ikke bare ett.

Fedon Lindberg, spesialist i indremedisin, Fedon Helse.