Fedon.no - logo

Alle overvekt - fedme

Covid 19 og overvekt-fedme

Overvektige løper større risiko for å bli sykere av Covid-19. Ifølge Daily Mail avisen i UK [...]