Dato: 26.11.2021
Skrevet av: Siri Schultz

Slik behandles SIBO

Sibo -Small Intestine Bacterial Overgrowth – er en tilstand der det har oppstått bakteriell overvekst i tynntarmen. Tilstanden kan med godt resultat behandles ved hjelp av ulike persontilpassede behandlingsprotokoller som vi her vil beskrive. Det er likevel viktig å være klar over at det ikke er noen garanti for at man blir kvitt Sibo på første behandlingsrunde, og at tilstanden kan komme tilbake dersom man ikke adresserer de underliggende årsakene til at Sibo har oppstått.

Sibo-test: Laktulose pusteprøve

Det finnes ulike typer Sibo, som kan gi seg utslag i ulike symptomer. Metan-sibo gir ofte forstoppelse, mens Hydrogen-sibo ofte gir løs mage. Man kan også finne en kombinasjon av begge variantene, som ofte gir vekslende avføring. Felles for begge er bl.a. oppblåsthet og magesmerter. For å kunne forskrive en skreddersydd behandling er det helt nødvendig å avdekke hvilken type Sibo man har, og dette gjøres ved hjelp av en laktulose pusteprøve.

Testen foregår ved at du får tilsendt et testkitt, du utfører testen og sender den inn til laboratoriet. Etter 3-4 uker foreligger resultatet. Du kontaktes da av oss, og får presentert resultatet og blir om nødvendig tilbudt time for behandling. Her kan du se en video om hvordan du tar testen.

Behandling av Sibo

– PROTOKOLL FOR BEHADLING AV METAN SIBO ELLER BLANDINGS-SIBO med BÅDE HYDROGEN OG METAN

Hvis laktulose pusteprøve har vist kun økt metan-sibo eller både metan- og hydrogen-sibo finnes det to mulige alternativer til behandling:

Alternativ 1: Reseptbelagt  kur med antibiotika

 • Rifaksimin (Xifaxan) 1 x 3 dgl. i 14 dager (reseptbelagt, minstepakning koster nesten kr. 2500)
 • Flagyl 400mg 1 x2 i 14 dager. Alkohol skal unngås helt under behandling med Flagyl og i 2 dager etterpå.
 • Hos ca. 30% av pasienter med SIBO foreligger nemlig SIFO (small intestine fungal overgrowth) Velger man alternativ 1 må også antisopp medikament tas.:
  Mycostatin 4ml  to ganger daglig eller Diflucan 50mg en gang daglig. Tas under kuren med Xifaxan/Flagyl og i 1 uke etterpå. Begge er reseptbelagt.
 • Ta Resolor 0,5 mg (1/2 tablett a 1mg, reseptbelagt) daglig, hver kveld på tom mage, 4 timer etter siste måltid. Denne sørger for normal bevegelighet av mage- ot tarmsystem og forebygger refluks og SIBO. Tas fortsatt i 3- 4 måneder etter endt kur.  Hvis man har hatt treg mage i flere måneder og har prøvd reseptfrie medikamenter slik som f.eks. Duphalac, Vi-siblin, Movicol uten tilstrekkelig effekt, kan lege søke om at pasienten får Resolor på blå resept etter individuell godkjenning.

 

Alternativ 2: Kur med naturmidler i fire uker som er effektive og dekker også sopp

Etter endt kur, både alternativ 1 eller 2: Begynne med prebiotika og probiotika

Tre uker etter avsluttet SIBO kur, alternativ 1 eller 2, tas ny laktulose pusteprøve for å se om behandlingen har hatt ønsket effekt (bestille kit allerede nå https://fedon.no/nettbutikk/sibo-pust


– PROTOKOLL FOR BEHADLING AV HYDROGEN
SIBO 

Hvis laktulose pusteprøve har vist hydrogen-sibo er det snakk to mulige alternativer til behandling:

Alternativ 1: Reseptbelagt  kur med antibiotika

 •  Rifaksimin (Xifaxan) 1 x 3 dgl. i 14 dager (reseptbelagt, minstepakning koster nesten kr. 2500) .
 • Hos ca. 30% av pasienter med SIBO foreligger nemlig SIFO (small intestine fungal overgrowth) Velger man alternativ 1 må også antisopp medikament tas.:
  Mycostatin 4ml  to ganger daglig eller Diflucan 50mg en gang daglig. Tas under kuren med Xifaxan/Flagyl og i 1 uke etterpå. Begge er reseptbelagt.
 • Ta Resolor 0,5 mg (1/2 tablett a 1mg, reseptbelagt) daglig, hver kveld på tom mage, 4 timer etter siste måltid. Denne sørger for normal bevegelighet av mage- ot tarmsystem og forebygger refluks og SIBO. Tas fortsatt i 3- 4 måneder etter endt kur.  Hvis man har hatt treg mage i flere måneder og har prøvd reseptfrie medikamenter slik som f.eks. Duphalac, Vi-siblin, Movicol uten tilstrekkelig effekt, kan lege søke om at pasienten får Resolor på blå resept etter individuell godkjenning.

 

Alternativ 2: Kur med naturmidler i fire uker som er effektive og dekker også sopp

ELLER:

 

Etter endt kur, både alternativ 1 eller 2: Begynne med prebiotika og probiotika

Tre uker etter avsluttet SIBO kur, alternativ 1 eller 2, tas ny laktulose pusteprøve for å se om behandlingen har hatt ønsket effekt (bestille kit allerede nå https://fedon.no/nettbutikk/sibo-pust