Om Fedon Helse

«Vår helhetstenkning kan sammenlignes med en gartner som ikke bare fjerner brune blader og går videre, men heller ser på treets jordsmonn, nærings- og vanntilførsel, lysforhold, luftkvalitet og nærhet til andre planter, for å gi årsaksrettet behandling.

Vi er mer opptatt av hvem pasienten som har en diagnose er enn hvilken diagnose pasienten har»

Dr. Fedon Lindberg

Kronisk Frisk

Hvis du våknet en dag og følte deg 100% frisk, hvordan ville det kjennes? Det finnes sikkert mange svar på dette spørsmålet, men flertallet av dem som blir spurt svarer at de ville føle seg full av energi, rolig, avslappet og uten smerter.

Hvorfor svarer så nesten 40% av befolkningen i nordiske land at de føler seg trett og uopplagt? Kanskje fordi nesten like mange dvs. 36% føler seg stresset, 30% sover dårlig eller for lite? Hvorfor er halvparten av voksne og én av fem åtteåringer i Norge overvektig? Hvorfor sliter hver tredje nordboer (27%) med fordøyelsesbesvær?

Svaret er ikke enkelt, men kanskje er det slik at mange ikke lever basert på det som er viktig for dem, men bare det som haster? At det er avstand mellom det man egentlig vil i livet og mener er viktig og det man gjør i hverdagen?

Vår behandlingsfilosofi

Fedon Helse er, gjennom mange år, godt etablert innen forebygging og behandling av store kostrelaterte livsstilssykdommer som overvekt, diabetes, mage & tarmproblemer, m.m. Vår medisinsk faglige direktør er Dr Fedon Lindberg, og hele vår kliniske praksis baserer seg på hans kostholdsfilosofi.

Vi behandler overvekt samt en rekke livsstilsrelaterte sykdommer. Dette gjøres hovedsakelig gjennom bruk av ernæringsmedisin.

Det legges også stor vekt på mental og fysisk trening, motivasjon, stress og søvnmønster. Vi baserer oss på en helhetsbetraktning av deg som menneske, da alle kroppens funksjoner henger nøye sammen og påvirker hverandre.

Vårt mål er å avdekke og behandle årsaken til en sykdom/problem og ikke symptomene.

Vi er stolte av vårt samarbeid med