Ønsker du konsultasjon?

  • Dr. Fedon Lindberg
    Fedon tilbyr video- eller telefonkonsultasjoner, ikke fysiske møter. Ta kontakt med resepsjon på epost eller telefon 22 92 60 00, trykk 1 for klinikk. Vi kan tilby en preanalytisk samtale på 30 min (kr. 1445) for å avklare veien videre. Les mer om Fedon her.
    .

Integrativ- og Funksjonell medisin

Dr. Fedon Lindberg praktiserer etter prinsippene fra Integrativ- og Funksjonell medisin.
Han er svært grundig, og en helhetstenkning ligger til grunn, så konsultasjonene har lengre varighet og  mest sannsynlig vil dere også komme inn på temaer som du ikke har tenkt på i sammenheng med din helsetilstand. Det er fint å være forberedt på. Du kan lese mer om Dr. Lindbergs og hans filosofi her.

Bruker tid til å bli kjent med deg og din individuelle historie
Gjennom både den første og senere konsultasjoner bruker vi tid på å lære om dine håp og bekymringer, motivasjoner og drømmer og for å ta en omfattende medisinsk historie. Sammen vil vi arbeide for å forstå deg innvendig og utvendig og bygge bro over gapet mellom hvor du er nå og det du ønsker å oppnå. Det er vanskelig å optimalisere helsen sin alene, og alle kan trenge en «prosjektleder» – enten man ønsker å forebygge sykdom eller har et helseproblem og ønsker å bli kronisk frisk.

Toppmoderne diagnostiske tester for å samle et fullstendig bilde av hva som foregår i kroppen din
Kroppen din er et komplekst system, og vi har en stort utvalg avanserte tester i verktøykassen som kan gi oss viktig informasjon. Sammen med analyse av din kropp og livsstil vil dette være med på å skape et komplett bilde av deg og avdekke de underliggende problemene til dine plager. Vi bruker informasjonen fra hundrevis av genetiske, mikrobiom/tarmflora, kjemi-, hormon- og mikronæringsstoffbiomarkører gjennom kliniske og funksjonelle laboratorietester for å gi innsikt i hvilke tiltak som kan gi deg bedre helse og økt velvære.

En bærekraftig ernærings- og livsstilsplan for deg
Data og prøvesvar uten kontekst gir sjelden mening, og det er grunnen til at vi legger betydelig innsats i å analysere- og oversette dataene dine til «vanlig norsk».  Det gjør det mulig for deg å forstå hva de betyr og hvordan du kan bruke resultatene for å nå dine helsemål. Det er ditt eget ansvar å ta beslutningen om å faktisk sette ut i livet de endringene som trengs for å få et friskere og mer meningsfylt liv,  men vi vil hjelpe deg. Vi vil gi deg ernærings- og livsstilsanbefalinger samt nødvendige verktøy, bl.a.  naturmidler og/eller reseptbelagte medikamenter basert på din unike bakgrunn for å optimalisere din individuelle kroppskjemi.

Vi finner en måte å hjelpe deg på, men du må gjøre din del – du må ha et ønske å være aktiv i prosessen.

Kostnader

Kostnadene avhenger av hvor omfattende din problemstilling er, hvor mange timer som er nødvendig og hvilke tester som er aktuelle.

Priser Dr. Fedon Lindberg

90 minutter   kr. 4150
60 minutter   kr. 2890
30 minutter   kr. 1445

 

Første time varer i 90 minutter 
Et vanlig forløp med utredning kan være som følger:

  • Første time 90 minutter – konsultasjon med grundig gjennomgang av problemstillinger og valg av aktuelle prøver
  • Andre time 60-90 min – prøveresultater gjennomgås og legen gir sine anbefalinger og evt. resepter. Journalnotat fra konsultasjonen sendes til pasienten via PasientSky.
  • Eventuell tredje time 30-60 min – konsultasjon med gjennomgang av tiltakene, der pasienten har anledning til å stille spørsmål og evt. diskutere veien videre.
  • Vær oppmerksom på at det kan være behov for etterarbeid i i forbindelse med timen, og at dette vil bli belastet deg. Dette skjer etter avtale.

For mindre avanserte problemstillinger kan det være aktuelt med kortere konsultasjoner.

Tester
Vi bruker både tester som dekkes av det offentlige, og avanserte tester fra utenlandske laboratorier som må betales av pasienten selv. Disse varierer i pris fra noen hundre kroner, til mange tusen kroner for de mest omfattende. Under konsultasjonen vil legen komme med sine anbefalinger, og du vil få en oversikt over aktuelle tester og priser. Det er opp til deg å vurdere hva du ønsker-  og hva du har mulighet å gjennomføre.

Vi tilbyr rentefri delbetaling på tester, men ikke på konsultasjoner.

 

Slik går du fram:

1

Ta kontakt

Fyll ut kontaktskjema der du forteller kort om deg selv, hvorfor du ønsker time og hva du ønsker hjelp med.

 

2

Fyll ut spørreskjema

Vi registrerer din henvendelse, og sender deg et spørreskjema som du skal fylle ut før timen. Spørreskjemaet er et godt verktøy både for deg som pasient og under konsultasjonen, og må sendes inn senest to dager i forkant av timen din.

3

Last ned PasientSky-appen og registrer deg

Vi benytter PasientSky for å kommunisere med våre pasienter. Dette er sikker kommunikasjon (kryptert), og man trenger ikke uroe seg for at sensitiv informasjon skal komme på avveie.
Via PasientSky får du bekreftelse når du bestiller time, og påminnelse to dager i forkant. Du har også oversikt over dine konsultasjoner, dine prøvesvar og dine regninger. Videokonsultasjoner går også via PasientSky.

Våre pasienter blir derfor bedt om å laste ned Appen, men det er også mulig å logge på via PC/nettbrett.

4

Tidspunkt for timen avtales

Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt for første timen, og ordner med betaling. Alle konsultasjoner forhåndsbetales.

Første gang varer timen i 90 minutter.

Timer kan gjennomføres enten som videokonsultasjon i PasientSky eller per telefon.

5

Konsultasjonen

Legen bruker de første 15 minuttene av timen på å gå gjennom skjemaet selv. Det vil si at samtalen med deg begynner ca. 15 minutter etter at timen har startet. Han kontakter deg da på avtalt måte; video eller telefon.

Skal du ha videokonsultasjon logger du deg på PasientSky ca. 5min før timen starter. Du venter da i et «virtuelt venterom» til legen starter konsultasjonen. Det anbefales å bruke høretelefonen for å sikre god lyd.

Vær oppmerksom på at legen kan være noe forsinket.

6

Etter konsultasjonen

Når timen er ferdig vil du få tilsendt journalnotatet som ble laget under konsultasjonen. Der står det hva konsultasjonen handlet, hvilke resepter som ble skrevet ut,  evt. hvilke tester og tilskudd som ble anbefalt og hva som er planen videre.