Dato: 19.01.2021
Skrevet av: Siri Schultz

Covid 19 og overvekt-fedme

Overvektige løper større risiko for å bli sykere av Covid-19.

Ifølge Daily Mail avisen i UK hadde 40 prosent av de 775 første pasientene, som fikk påvist Covid-19 en BMI over 30 (fedme)  basert på rapporten fra  Intensive Care National Audit and Research Centre (ICNARC) https://www.icnarc.org. Videre skriver den britiske avisen at 63 prosent av de som har hatt for intensivbehandling som følge av Covid-19, har vært overvektige (BMI 25-30), eller hatt fedme (BMI over 30).

Overvektige har ikke økt risiko for å bli smittet (her spiller vanlige faktorer en rolle, som nærkontakt med smittede, hygiene etc.), men overvektige har økt risiko for å bli syk og ikke minst alvorlig syk av COVID-19.

Økt risiko for infeksjoner
Overvekt øker risiko for infeksjoner generelt, for luftveisinfeksjoner spesielt og gir dårligere prognose. Dette er kjent for andre infeksjoner og tallene for coronavirus stemmer overens med dette.

Stor undersøkelse fra Storbritannia viser at blant 2249 pasienter som ble innlagt med kritisk COVID-19 sykdom, var 60,5% overvektig eller fete, fordelt slik:

 • BMI 25-30 (moderat overvekt) 30%
 • BMI 30-40 (fedme grad 1 og 2) 23,4%
 • BMI 40+ (fedme grad 3) 7,1%

Spesielt de med BMI over 30 er altså vesentlig overrepresentert blant kritisk syke med COVID-19, sammenlignet med hvor mange som har slik fedme i befolkningen. Videre viste den britiske rapporten at også dødelighet av COVID-19 var høyere blant dem med betydelig overvekt.

Overvektrelaterte forhold ser ut til å forverre sykdom av COVID-19 ifølge Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA.

CDC rapporterte at personer med hjertesykdom og diabetes har høyere risiko for COVID-19-komplikasjoner. Gitt den ekstremt høye forekomst av overvekt over hele verden, regner vi med at en høy prosentandel av befolkningen som vil få coronavirus også vil ha en BMI over 25. Videre representerer personer med overvekt, som blir syke og trenger intensiv behandling, større utfordringer i pasienthåndtering. Blant annet er det vanskeligere å intubere pasienter med overvekt for å behandle med respirator, i tillegg til at det kan være mer utfordrende å få diagnostisk avbildning (ettersom det er vektgrenser på avbildningsmaskiner), pasienter er vanskeligere å plassere og transportere av pleiepersonell, mm.

Spesielle senger og transportutstyr er tilgjengelige i spesialiserte kirurgiske enheter, men er ikke like tilgjengelige andre steder på sykehus, og absolutt ikke i alle land. Generelt sett, er ikke helsesystemer spesielt godt rustet for å håndtere pasienter med betydelig fedme (som rapportert av vår MAPPS-studie publisert i Clinical Obesity ), og den nåværende krisen vil avsløre begrensningene ytterligere.

Overvekt: større kronisk inflammasjon og dårligere immunforsvar- dårlig nytt ved COVID-19 sykdom

Overvekt påvirker immunfunksjonen og immunforsvaret negativt.  Overvekt er forbundet med lavgradig, kronisk inflammasjon i kroppen, i tillegg til uheldige og ubalanserte nivåer av hormoner relatert til metabolisme. Betydningen av endret immunitet hos overvektige mennesker understrekes av nyere studier som rapporterte at overvekt var en uavhengig risikofaktor for økt sykelighet og dødelighet etter infeksjon med pandemisk influensa A (H1N1) virus i 2009.

I tillegg er det viktig å se på hvordan infeksjoner i denne risikopopulasjonen håndteres, gitt at denne populasjonen kanskje ikke reagerer best mulig på antimikrobielle medikamenter og vaksinasjon. Fedme påvirker millioner over hele verden.

En annen faktor som kan bidra til at overvektige er mer disponerte for å bli syk av influensa og andre infeksjoner, er vitamin D mangel. Overvektige har betydelig oftere og mer alvorlig vitamin D mangel året rundt. Vår klinikk, Fedon Helse i Oslo har kanskje Norges største database på Vitamin D blodverdier hos overvektige.

Fedon Lindberg har deltatt i forskning på sammenheng mellom vitamin D og overvekt i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Radiumhospitalet  som er publisert i anerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter. Vi har dokumentert, slik andre har gjort, at vitamin D mangel er svært utbredt i Norge og spesielt blant overvektige, eldre, barn og personer med mørkere hud enn vanlige etnisk nordmenn.

Et gunstig vitamin D-nivå er en av de absolutt beste strategiene for å unngå å bli syk av alle typer infeksjoner, og mangel på vitamin D er mest sannsynlig en sterkt medvirkende årsak til sykdom av sesonginfluensa og mange andre infeksjoner. Det er meget trolig at dette også gjelder coronaviruset. D vitamin er antakelig den viktigste og billigste forsikringen mot influensa. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen på vår nettside.

Økt magefett og Covid-19

Betydelig overvekt rundt midjen kan påvirke pusteevnen og er en stor risikofaktor for søvn apné. Ved søvn apné får man dårligere oksygenering i løpet av natten, overfladisk og avbrutt søvn, snorking med pustepauser. Det øker den kroniske inflammasjonen som i utgangspunktet er økt ved overvekt og fedme og det fører til ytterligere nedsatt immunforsvar.

Slik kan du minske risiko for alvorlig sykdom fra influensa, COVID-19 og andre infeksjoner:

Før eller siden vil samfunnet åpnes igjen, og viruset vil fortsatt være her. Menge vil bli smittet, men de færreste vil bli alvorlig syke. La oss bidra til at flest mulig får en «lett» sykdom.

Ifølge forskning kan bl.a. disse faktorene sette ned immunforsvaret:

 1. For lite søvnog økt stress
 2. Et kosthold med lite naturlig mat, sterkt bearbeidede matvarer og mye sukker.
 3. Alkohol  demper immunforsvaret.
 4. For lite sollys (vitamin D) setter ned immunforsvaret.
 5. Fysisk inaktivitet.

Middelhavskosten virker beskyttende. Å gå gradvis ned i vekt, hvis man er overvektig kan styrke immunforsvaret. Forskning viser at moderat kalorireduksjon kan virke positivt på immunforsvar hos overvektigre

Det viktigste er altså å styrke immunsystemet. Et velfungerende immunsystem vil ikke bare hjelpe deg å holde bakterier og virus på avstand, men du vil også føle deg sunn og frisk resten av året.

Vitaminer A, B, C, D, E, mineralene selen, sink og jern, samt omega 3 fettsyrer fra sjømat styrker immunforsvaret. Ler mer om hvordan du kan styrke immunforsvaret her.

Vår klinikk har gjennom en årrekke hjulpet overvektige mennesker til en sunnere vekt og helse.

Vi tilrettelegger persontilpasset kosthold for den enkete, men alltid med Middelhavskosthold som bakteppe – være seg lavglykemisk- eller ketogen diett eller Eurodietmetoden. Vi veileder også pasienter i intermiterende faste eller periodisk faste som 5:2, 4:3 eller 16/8.

Personlig og tett oppfølging er nøkkelen til de gode resultatene, og du er velkommen Fedon Helse!

Beste hilsen Fedon

(Referanser til artikkelen ligger nederst på siden.)

 • Melatonin, 60 kapsler

  kr 239
  Les mer

Ønsker du hjelp fra oss i Fedon Helse er du hjertelig velkommen til å ta kontakt:

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Referanser:
Lagunova Z, Porojnicu AC, Lindberg FA, Aksnes L, Moan J. Vitamin D status in Norwegian children and adolescents with excess body weight. Pediatr Diabetes.2011 Mar;12(2):120-6. doi: 10.1111/j.1399-5448.2010.00672.x. Epub 2010 Sep 7.PubMed PMID: 21352427.

Lagunova Z, Porojnicu AC, Vieth R, Lindberg FA, Hexeberg S, Moan J. Serum 25-hydroxyvitamin D is a predictor of serum 1,25-dihydroxyvitamin D in overweight and obese patients. J Nutr. 2011 Jan;141(1):112-7. doi: 10.3945/jn.109.119495.-   Epub 2010 Nov 17. PubMed PMID: 21084655.

 • Lagunova Z, Porojnicu AC, Lindberg F, Hexeberg S, Moan J. The dependency of vitamin D status on body mass index, gender, age and season. Anticancer Res. 2009 Sep;29(9):3713-20.
 • Moan J, Lagunova Z, Lindberg FA,Porojnicu AC. Seasonal variation of 1,25-dihydroxyvitamin D and its association with body mass index and age, Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 113 (2009) 217–221.

Lagunova Z, Porojnicu AC, Lindberg F, Hexeberg S, Moan J. The dependency of vitamin D status on body mass index, gender, age and season. Anticancer Res. 2009 Sep;29(9):3713-20. PubMed PMID: 19667169.

Calorie Restriction Enhances T-Cell–Mediated Immune Response in Adult Overweight Men and Women
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094553912000703
https://www.nature.com/articles/ijo201357
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1473309906705230
https://www.nature.com/articles/ijo201262
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/impact-of-obesity-on-the-immune-response-to-infection/0C67E950E13DF5083A669DD40DF07CFB
https://www.icnarc.org/DataServices/Attachments/Download/76a7364b-4b76-ea11-9124-00505601089b
https://www.worldobesity.org/news/statement-coronavirus-covid-19-obesity