Dato: 21.01.2021
Skrevet av: Siri Schultz

Hva er Integrativ- og Funksjonell medisin?

Dr. Fedon Lindberg og hans kollegaer i Fedon Helse praktiserer Integrativ- og Funksjonell medisin. Disse metodene handler i stor grad om hvordan man møter pasienten, og hvilken tilnærming man har til helseproblemene pasienten står overfor. 

 

Hva er integrativ medisin

Integrativ medisin er en måte å levere helsetjenester, som ser på pasienten som det viktigste medlemmet i medisinteamet og bruker alle trygge og effektive behandlingsformer uten å begrense seg eller favorisere én medisinsk måte å tenke.

Integrativ helse og medisin understreker betydningen av forholdet mellom utøver og pasient, fokuserer på hele personen, er basert på et bredt spekter av vitenskapelig evidens, og benytter alle formålstjenlige terapeutiske tilnærminger, helsepersonell og yrker for å hjelpe pasienten oppnå optimal helse, ikke bare fravær av sykdom. Enkelt sagt, integrativ medisin tilbyr det som kan være best praksis for optimal helse og helbredelse.

 

Hva er funksjonell medisin

Funksjonell medisin er en individualisert, systemorientert modell som gir pasienter og behandlere mulighet til å oppnå best mulig helse ved å samarbeide for å avdekke og takle de grunnleggende årsakene til sykdommen.

Funksjonell medisin adresserer de underliggende årsakene til sykdom, bruker en systemorientert tilnærming og engasjerer både pasient og utøver i et terapeutisk partnerskap. Det er en utvikling i medisinutøvelsen som dekker på mye bedre måte samfunnets helserelaterte behov i det 21. århundre.

Ved å skifte fra det tradisjonelle sykdoms-sentrerte fokuset i medisinsk praksis til en mer pasient-sentrert tilnærming, adresserer funksjonell medisin hele personen, ikke bare et isolert sett med symptomer. Funksjonellmedisinske utøvere bruker mer tid med sine pasienter, lytter til deres historier og ser på samspillet mellom genetiske, miljømessige og livsstilsfaktorer som kan påvirke langsiktig helse og kompleks, kronisk sykdom. På denne måten støtter funksjonell medisin det unike behov for helse og vitalitet for hvert individ.

  • Funksjonell medisin tilbyr et virkningsfullt nytt operativsystem og klinisk modell for vurdering, behandling og forebygging av kronisk sykdom som erstatter de utdaterte og ineffektive akutt-sykdomsbaserte modellene fra det 20. århundre.
  • Funksjonell medisin inkorporerer det nyeste innen genvitenskap, systembiologi og forståelse av hvordan miljø- og livsstilsfaktorer påvirker fremvekst og utvikling av sykdom
  • Funksjonell medisin gjør det mulig for leger og andre helsepersonell å utøve proaktiv, forutsigbar, individualisert medisin og gir pasienter mulighet til å ta en aktiv rolle i egen helse.

Les mer om Dr. Fedon Lindberg og hans filosofi

Les mer om Dr. Fedon Lindberg og hans filosofi

Spesialist i indremedisin, internasjonalt anerkjent forfatter og foredragsholder

Fedon Lindberg ble født i Hellas og bodd i Norge siden 1986. Han er lege, spesialist i indremedisin med spesialkompetanse innenfor ernærings-, livstilsmedisin, integrativ- og funksjonell medisin.  Han ble ferdig utdannet lege i 1985, arbeidet ved Aker Universitetsykehus og Lovisenberg sykehus fra 1986 til 1995. Fra 1995 til 1997 arbeidet han med forskning på insulinresistens og diabetes, ved endokrinologisk avdeling, University of California i San Diego, USA. Han har mer enn 35 års klinisk pasienterfaring.

I 2001 debuterte han som forfatter med boken “Naturlig slank med kost i balanse”, og har siden da skrevet over 20 bøker for legfolk som dekker et vidt spektrum av helseproblemstillinger.

Les hele saken

Ta kontakt med oss i Fedon Helse og begynn din reise på vei til å bli- eller forbli kronisk frisk!

Ta kontakt med oss i Fedon Helse og begynn din reise på vei til å bli- eller forbli kronisk frisk!

Dersom du ønsker en time hos Dr. Lindberg kan du lese mer og starte prosessen her.

Time hos Dr. Fedon Lindberg