Dato: 09.12.2017
Skrevet av: Janne Scherer

IBS – irritabel tarm

Irritabel tarm er en svært vanlig tilstand i vår del av verden. Ca. en halv million norske kvinner og menn har denne lidelsen. Symptomene er magesmerter, oppblåst mage, gassdannelse og vekslende avføringsmønster.

Irritabel tarm er en funksjonell tarmlidelse. Dette betyr at man ikke finner en organisk årsak til symptomene, som inkluderer diaré, forstoppelse, gass og oppblåsthet. Diagnosen IBS er derfor en eksklusjonsdiagnose. Dette betyr at man stiller diagnosen på bakgrunn av symptombildet, ved å undersøke og ekskludere alle andre potensielle årsaker.

IBS er en av de vanligste årsakene til konsultasjoner hos legen, og det er estimert at mellom 10-25 % av befolkningen er rammet. Det ser ut som om kvinner er mer utsatt enn menn, men vi vet også at en større andel kvinner går til legen med slike symptomer, så hvorvidt de egentlig er mest utsatt kan vi ikke si sikkert.

IBS er også assosiert med en del andre plager som fibromyalgi og ME (også en eksklusjonsdiagnose). Det er mange hypoteser om hvorfor man opplever symptomer som det tilsynelatende ikke er noen årsak til. En overfølsomhet på signaler mellom tarmsystemet og hjernen kan være opphav til smertene, og en reguleringsfeil her kan være en viktig årsak.

Livsstil er sannsynligvis en viktig årsak. Moderne mennesker i dag har ofte et høyt arbeidspress samt stress i hverdagen som videre gjerne fører til enkle og næringsfattige løsninger på måltidene. Mye stillesitting samt lite søvn er også uheldig over tid. Vi vet at hyppig bruk av antibiotika er en viktig årsak til IBS.

Man ser ofte ubalanser i bakteriefloraen hos IBS-pasienter. Det kan skyldes en rekke faktorer inkludert kosthold og livsstil, matoverfølsomhet samt nedsatt funksjon et eller flere steder i fordøyelseskanalen. Komplekse karbohydrater(FODMAP) som ikke absorberes fullstendig i tynntarmen kan fermenteres av bakterier i tykktarmen og danne gass. Dersom dette skjer i tynntarmen vil det gi mer smerter enn om det skjer i tykktarmen, siden tynntarmen er trangere og presset blir større. Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO) kan derfor være en viktig årsak til smertene.

Andre ting som langvarig inflammasjon, permeabel tarm(lekk tarm) og emosjonelt stress kan også spille inn. Matoverfølsomhet er ikke uvanlig hos disse pasientene. Det som skiller matoverfølsomhet fra matallergi er at en matoverfølsomhet i de fleste tilfeller kan behandles.

Anna Ingwardo, ernæringsfysiolog ved Dr Lindbergs klinikk