Dato: 07.09.2018
Skrevet av: Janne Scherer

Intensiv vektreduksjon reverserer diabetes type 2

Det anerkjente tidsskriftet Lancet publiserte i desember 2017 en stor studie, gjennomført i Skottland og England, med oppsiktsvekkende funn om sammenhengen mellom intensiv VLCD vektreduksjon (type Eurodiet metode) og diabetes type 2.

Studien konkluderte med:

 • Type 2- diabetes er en komplikasjon av vektøkning og overflødig kroppsfett, og det er ikke nødvendigvis en permanent tilstand.
 • Nær halvparten av personer med diabetes type 2 kan oppnå reversering av sykdommen ved intensiv vektreduksjon (dvs. at blodsukkerverdiene måles innenfor normale referanseområder)

Diabetes type-2 og overvekt

På tross av forskningsbaserte retningslinjer for diabetesbehandlingen, og en opptrapping av medikamentell behandling, er det fremdeles svært høy forekomst av hjerte- og karkomplikasjoner og redusert levealder hos personer med type 2- diabetes.

Vektøkning og overvekt er den vanligste årsaken til diabetes type 2. Gjennomsnittsvekten til de som får diagnosen tilsvarer en BMI på 30-31, men vi ser flest tilfeller av sykdommen ved en BMI over 35.

 

Om studien

DIRECT – The Diabetes Remission Clinical Trial er en åpen, randomisert klinisk studie.

Hensikten med studien var:

 • Å finne en løsning på hvordan man praktisk kan behandle personer med Diabetes type 2 i primæromsorgen.
 • Å evaluere hvorvidt intensiv vektreduksjon innenfor primærpleie, ville gi tilbakegang (reversering) av type 2-diabetes.

280 deltakere fra 30 legekontorer/klinikker i Skottland og England ble inkludert i studien, til enten

 1. Å følge et vektkontrollprogram der de spiste en lavkaloridiett basert på måltidserstattere (ferdig lagde spesialprodukter) og fikk oppfølging av en ernæringsfysiolog eller sykepleier.
 2. Eller bare få vanlig oppfølging i tråd med de offisielle behandlingsretningslinjene.

Intervensjonen med studien var:

Testgruppen (149 personer):

 • Vektstyringsprogram, der målet var mer enn 15 kg vekttap
 • Fjerne alle diabetesmedisiner og blodtrykksmedisiner.
 • Beste praktiske omsorg etter de offisielle retningslinjene

Kontrollgruppen (149 personer):

 • Beste praktiske omsorg etter de offisielle retningslinjene.

Testgruppen fulgte et diettprogram som heter “Counterweight-Plus” som er svært sammenlignbar med Dr. Fedon Lindberg sin Eurodiet-metode:

 • Delt opp i fire faser
 • Erstatningsmåltider, spesialprodukter
 • VLCD (very low calorie diet)
 • Gradvis reintroduksjon av vanlig mat
 • Medisinsk oppfølging over tid, for varig vedlikehold av vekten

Utfall:

Studien hadde klare funn på at intensiv vektreduksjon reverserte diabetes type 2 hos nær halvparten av studiepersonene:

 • Ved en vektnedgang på 10-15 kg, vil 73 prosent være i remisjon (tilfriskning) av sykdommen
 • Ved en vektnedgang på 15 kilo eller mer vil hele 83 prosent være i remisjon av Diabetes type 2! I tillegg sluttet de med diabetesmedisiner.

Resultater etter 12 mnd

Gjennomsnittlig vekttap:

 • Intervensjonsgruppen: 10 kg
 • Kontrollgruppen: 1 kg

Nedgang i HbA1c (langtidsblodsukkeret):

 • Intervensjonsgruppen: minus 0.9 %
 • Kontrollgruppen + 0.1 %

Hvor mange brukte diabetesmedisiner:

 • Intervensjonsgruppen 22 %
 • Kontrollgruppen 82 %

Hvor mange brukte blodtrykksmedisin:

 • Intervensjonsgruppen: 32 %
 • Kontrollgruppen: 61 %
Med Fedon Diafrisk kan vi nå tilby deg den samme behandling og oppfølging som ble gitt til deltakerne i DIRECT studien!

Sunn vekt – for bedre helse og økt velvære!

Andre studier viser også at stor vektnedgang gir mange helsegevinster, som lavere blodtrykk, mindre søvnapné, bedre selvfølelse, men størst effekt på DM type 2.

Overvekt innebærer mer enn å veie noen kilo for mye. Det gir svært stor risiko for type 2-diabetes, høyt blodtrykk, hjertesykdom, kreft, slitasje i ledd og betennelsessykdommer. For mange vil det også medføre en opplevelse av dårligere livskvalitet og dårligere psykisk helse.

Legger du på deg bare 5-8 kg, vil du doble risikoen for type 2 diabetes, eller omvendt: Hvis du går ned 5-8 kg vil forfriskningen i kroppen være tilsvarende.

Eurodiet-metoden er et unikt verktøy for å gå intensivt ned i vekt, trappe ned eller slutte med medisiner, og bli frisk igjen fra diabetes type 2. Men ikke minst forebygge diabetes type 2 og andre sykdommer.

 • Eurodiet passer for deg som har BMI over 30, eller BMI over 27 med tilleggsrisiko for sykdom, som diabetes type 2. høyt blodtrykk, dårlige kolesterolverdier.
 • Eurodiet- metoden benytter måltidserstattere;  spesialdesignede produkter med mye proteiner, lite karbohydrater og lite kalorier.
 • Metoden går over 4 faser hvor du starter med å spise kun måltidserstattere og grønnsaker, for så å gradvis innføre riktig mat i riktige porsjoner under veiledning.
 • Medisinsk oppfølging hele veien som øker muligheten for varig vektreduksjon.

Skrevet av Diabetessykepleier Hege Hasler Barhaughøgda ved Dr. Fedon Lindbergs Klinikk

Kilder:

Lean ME, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label,cluster-randomised trial. Lancet. 2018 Feb 10;391(10120):541-551.

Taylor R, et al. Clinical and metabolic features of the randomized controlled Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) cohort.
Diabetologia. 2018 Mar;61(3):589-598.

Kempf K, et al.Individualized Meal Replacement Therapy Improves Clinically Relevant Long-Term Glycemic Control in Poorly Controlled Type 2 Diabetes Patients. Nutrients. 2018 Aug 4;10(8).

Taylor R, et al. Remission of Human Type 2 Diabetes Requires Decrease in Liver and Pancreas Fat Content but Is Dependent upon Capacity for β Cell Recovery. Cell Metab. 2018 Oct 2;28(4):547-556.e3.