Dato: 01.12.2022
Skrevet av: Siri Schultz

Med optimalt D-vitamin nivå holder deg friskere i vinter!

Et gunstig D-vitamin nivå er en av de absolutt beste strategiene for å unngå alle typer infeksjoner. Mangel på dette vitaminet er mest sannsynlig en sterkt medvirkende årsak til sykdom relatert til sesonginfluensa og mange andre infeksjoner.

Kliniske studier viser at vitamin D reduserer hyppigheten og alvorlighetsgraden av virale luftveisinfeksjoner. 53 % av europeerne har vist enten mangelfulle eller utilstrekkelige vitamin D-nivåer i blodet, og her i nord er vi nok enda mer utsatt.

For at kroppen skal produsere sitt eget vitamin D, trenger den direkte hudeksponering for sol. Men vi tilbringer mesteparten av tiden vår innendørs eller tildekket av klær og solkrem.

Den andre måten å få i seg vitamin D er gjennom kosten, men de fleste matvarer inneholder kun beskjedne mengder. Som et resultat får et flertall av mennesker for lite av dette viktige vitaminet.

For å sikre at du får i deg nok vitamin D bør du passe på å både spise D-vitaminrik kost og ta tilskudd av D-vitaminer. Det anbefales å sjekke nivået ved en blodprøve hos fastlegen, spesielt i vinterhalvåret.

Les også: D-vitamin tilskudd – hvor mye skal du ta?

D-vitaminets innvirkning på immunsystemet

Vitamin D styrker immuniteten og har antimikrobielle effekter.(17-21) Lave nivåer av vitamin D er assosiert med en større risiko for mange helseproblemer, fra kognitiv svikt til hjertesykdom samt kroniske sykdommer, inkludert kreft. (1-6, 24)

Publiserte studier viser at vitamin D:

  • Forstyrrer replikasjon av virus i kroppen
  • Bidrar til å reparere cellene, inkludert de i lunger og luftveier,
  • Øker produksjonen av proteiner som beskytter mot infeksjon
  • Bidrar til å forhindre produksjon av overflødig proinflammatorisk forbindelser i lungene.

Metaanalyser av kliniske studier har vist det vitamin D bidrar til å beskytte mot luftveiene infeksjoner.(22,23)

Ny forskning bekrefter viktigheten av Vitamin D

I 2022 er det publisert to rapporter som dokumenterer D-vitaminets evne til å forbedre beskyttelsen mot både infeksjoner og kreft.(25,26)

Den første rapporten bemerket at studier støtter vitamin D sin rolle i å forebygge og redusere alvorlighetsgraden av flere infeksjonssykdommer.(25) Man fant også at høyere blod 25-hydroksyvitamin D nivåer (et mål på vitamin D-nivåer i kroppen) kan nytte noen autoimmune revmatiske sykdommer.(25)

Den andre rapporten fant at vitamin D gir multi-level anti-kreft handling og beskytter mot flere krefttyper.(26)

Se referansene nederst i saken.

Immunfix optimaliserer immunforsvaret ditt!

Immunfix optimaliserer immunforsvaret ditt!

Immunfix er et unikt sammensatt produkt bestående av 10 bioaktive ingredienser, inkludert vitamin D.

Her har Fedon nøye valgt fire type vitaminer og to mineraler for optimal biotilgjengelighet og effekt, samt fire ytterligere vitenskapelig støttede bioaktive stoffer for immunstøtte!

Les mer her

Referanser:

1. Bennett AL, Lavie CJ. Vitamin D Metabolism and the Implications for Atherosclerosis.
Adv Exp Med Biol. 2017;996:185-92.
2. Gaksch M, Jorde R, Grimnes G, et al. Vitamin D and mortality: Individual participant data meta-analysis of standardized 25-hydroxyvitamin D in 26916 individuals from a European consortium.
PLoS One. 2017;12(2):e0170791.
3. Grubler MR, Marz W, Pilz S, et al. Vitamin-D concentrations, cardiovascular risk and events – a review of epidemiological evidence.
Rev Endocr Metab Disord. 2017 Jun;18(2):259-72.
4. Ingraham BA, Bragdon B, Nohe A. Molecular basis of the potential of vitamin D to prevent cancer.
Curr Med Res Opin. 2008 Jan;24(1):139-49.
5. Meehan M, Penckofer S. The Role of Vitamin D in the Aging Adult.
J Aging Gerontol. 2014 Dec;2(2):60-71.
6. Toffanello ED, Coin A, Perissinotto E, et al. Vitamin D deficiency predicts cognitive decline in older men and women: The Pro.V.A. Study.
Neurology. 2014 Dec 9;83(24):2292-8.

17. Dancer RC, Parekh D, Lax S, et al. Vitamin D deficiency contributes directly to the acute respiratory distress syndrome (ARDS). Thorax. 2015 Jul;70(7):617-24.
18. Teymoori-Rad M, Shokri F, Salimi V, et al. The interplay between vitamin D and viral infections.
Rev Med Virol. 2019 Mar;29(2):e2032.
19. Telcian AG, Zdrenghea MT, Edwards MR, et al. Vitamin D increases the antiviral activity of bronchial epithelial cells in vitro. Antiviral Res. 2017 Jan;137:93-101.
20. Zdrenghea MT, Makrinioti H, Bagacean C, et al. Vitamin D modulation of innate immune responses to respiratory viral infections.
Rev Med Virol. 2017 Jan;27(1).
21. Tsujino I, Ushikoshi-Nakayama R, Yamazaki T, et al. Pulmonary activation of vitamin D3 and preventive effect against interstitial pneumonia.
J Clin Biochem Nutr. 2019 Nov;65(3):245-51.
22. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data.
BMJ. 2017 Feb 15;356:i6583.
23. Bergman P, Lindh AU, Bjorkhem-Bergman L, et al. Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
PLoS One. 2013;8(6):e65835.
24. Meehan M, Penckofer S. The Role of Vitamin D in the Aging Adult.
J Aging Gerontol. 2014 Dec;2(2):60-71.
25. Giannini S, Giusti A, Minisola S, et al. The Immunologic Profile of Vitamin D and Its Role in Different Immune-Mediated Diseases: An Expert Opinion.
Nutrients. 2022 Jan 21;14(3):473.
26. Munoz A, Grant WB. Vitamin D and Cancer: An Historical Overview of the Epidemiology and Mechanisms.
Nutrients. 2022 Mar 30;14(7).