Dato: 10.11.2020
Skrevet av: Siri Schultz

Ta vitamin-D for å beskytte deg mot luftveisinfeksjoner!

Å vaske hendene og ikke hoste på andre, selvkarantene og begrenset kontakt med andre er meget viktige forholdsregler, men den virkelige garantien mot både coronaviruset, influensa og alle infeksjoner, vil være et immunsystem som fungerer best mulig.

Det viktigste er altså å styrke immunsystemet. Et sterkt immunsystem vil ikke bare hjelpe deg å holde bakterier og virus på avstand, men du vil også føle deg sunn og frisk hele året. Det er også viktig å være klar over at et sterkt immunsystem beskytter oss også mot kreft, som er nå den viktigste årsaken til for tidlig død i Norge, hvert år.

Et gunstig vitamin D-nivå er en av de absolutt beste strategiene for å unngå alle typer infeksjoner, og mangel på vitamin D er mest sannsynlig en sterkt medvirkende årsak til sykdom av sesonginfluensa og mange andre infeksjoner. Det er meget trolig at dette gjelder også coronaviruset. Dette er antakelig den viktigste og billigste forsikringen mot influensa.

Jeg vil oppfordre deg på det sterkeste til å sjekke vitamin D-nivået ditt (25-OH Vitamin D). Normalt blodnivå, som betyr vanlig, er 50-150nmol/l. Men det er dessverre meget vanlig i Norge og egentlig de fleste andre land i verden å ha uheldig lavt blodnivå av vitamin D, enten deler av året (mest på vinter og vår), eller hele året (f.eks. hos eldre, eller som resultat av tildekning pga kulturelle og religiøse forhold). Det optimale vitamin D nivået for å sikre best mulig immunforsvar ser ut til å ligge på 80-150 nmol/l. Det skal også mye til før vitamin D kommer opp på toksisk (giftig) nivå (over 250 nmol/l) som resultat av store doser med tilskudd. Men i nåværende situasjon med coronaviruset, kan testing være komplisert å få til, det er jo heller ikke ønskelig å belaste helsevesenet, som sliter med å behandle de som er syk, eller utsette seg selv for smitte ved å besøke laboratorium for blodprøve.

Det er ikke så mange matvarer som inneholder vitamin D. Det er heller ikke meningen, fordi Vitamin D er egentlig ikke et vitamin, men et hormon, som produseres i huden vår fra kolesterol, når den kommer i kontakt med sollys.

Det er kommet mye forskning på D-vitaminets effekter, inkl. dets beskyttende effekt på luftveisinfeksjoner.

En systematisk gjennomgang og meta-analyse av 25 studier ble publisert i 2017, på alle kliniske randomiserte studier på spørsmål om tilskudd av D-vitamin kunne forhindre akutte luftveisinfeksjoner. Totalt 11 321 deltakere var med i studien, i alderen 0 til 95 år.

Tilskudd av vitamin D reduserte risikoen for akutt luftveisinfeksjon blant alle deltakerne med nesten 20%.

Forskningen som bidro til disse analysene, ble vurdert til å være av høy kvalitet. Konklusjonen ble at D-vitamintilskudd var trygt og det beskyttet mot akutt luftveisinfeksjon generelt.

Les hele min artikkel om immunforsvar her.

Mvh Fedon