Dato: 04.02.2021
Skrevet av: Siri Schultz

Verdens kreftdag

Livsstilssykdommer som fedme, diabetes, hjerte-karsykdom, kroniske betennelsessykdommer som astma eller revmatiske plager alt har mye å gjøre med hva slags mat vi spiser og ikke minst hvordan vi lever. Men hva med kreft? Mange tror enten at kreft er arvelig og uunngåelig, noe som rett og slett bestemmes av skjebnen. Det kunne ikke være mer feil! Når alvorlig sykdom rammer, tror mange at det er som «lyn fra klar himmel». Vel, himmelen var ikke klar, man kikket bare i feil retning og så ikke skyene komme.

Kreft rammer mange
Så mange som 41 % av amerikanere og en av tre nordmenn vil rammes av kreftsykdom i løpet av livet. Selv om det finnes noen meget sjeldne arvelige varianter av kreft, selv da skal mye gå galt før kreftsykdom rammer. Det er nå på det rene at miljøfaktorer inkl. forurensning av luft, vann og mat (bearbeidelsesmetoder, belastning med miljøgifter, feil sammensetning), samt måten vi spiser og lever for øvrig (røyking og annen misbruk, for lite fysisk aktivitet, mye stress, dårlig/for liten søvn, medikamenter) avgjør om kreftsykdom kan oppstå.

Overvekt og fedme har nådd pandemiske proporsjoner og er anerkjent som en meget viktig risikofaktor for kreft. To av tre kvinner som får brystkreft har overvekt eller fedme.

Forebygge kreft
World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research anslår at 40-50 % av all kreft kan forebygges gjennom sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet. De har gjennomgått over 7.000 forskningsartikler på kreft og kosthold/livsstil og har utarbeidet en stor rapport som ble presentert i 2007 og oppdatert årlig siden. Rapporten kommer bl.a. med åtte viktige hovedanbefalinger, samt mange mer detaljerte råd, i forhold til å forebygge kreft og bidra til større overlevelse for dem som er rammet.

Det finnes rikelig med vitenskapelig forskning angående den store betydningen som kosthold og livsstil representerer i forhold til kreft, både når det gjelder forebygging, og ikke minst under- og etter vanlig behandling når man er rammet av sykdommen. Dessverre blir denne kunnskap ikke «markedsført» og formidlet godt nok. Folk flest, inkl. leger, vet ikke nok om den. Folkehelsen lider fordi det er hovedsakelig forskning relatert til medikamentell behandling (cellegift), strålebehandling og kirurgi som blir formidlet til leger og allmennheten, mens det finnes et stort og ubrukt potensial i bedre og mer hensiktsmessig kosthold og livsstil. Her er det både viktig å informere allmennheten (for å forebygge) og dem som er rammet av kreft, slik at de får nødvendig kunnskap, inspirasjon og motivasjon for å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessig livsstilsendringer.

Kreft er en alvorlig sykdom og det er derfor viktig at informasjonen som gis er godt kvalitetssikret, men også formidlet på en forståelig og inspirerende/motiverende måte. Ikke minst er det viktig med konkrete og gjennomførbare løsninger i hverdagen, slik at man ikke ender opp med følelse av avmakt.

Viktig med et optimalt fungerende immunsystem
Vår ernæringsstatus og livsførsel kan enten styrke oss eller svekke oss, den kan enten fremme eller hemme kreft. Kreftceller dannes svært ofte i løpet av livet, men disse cellene er enten såpass skadet at de dør fort av seg selv, eller blir oppdaget av vårt medfødte immunsystem og drept. Derfor er det svært viktig å forstå at et sterkt og optimalt fungerende immunforsvar er nøkkelen for å forebygge og behandle kreftsykdom. Det er først når immunsystemet vårt svikter at kreft kan etablere seg og vokse.

Selv om tidlig diagnostikk og behandling er meget viktig og forklarer mesteparten av den forbedrede overlevelsesgrad for noen typer kreft de siste tiårene, er det fortsatt slik at verken kirurgi, stråling eller cellegift garanterer helbredelse. Det er til syvende og sist pasientens eget immunforsvar som spiller den mest sentrale rollen.

Immunforsvaret vårt er meget avansert og effektivt, såfremt det får de nødvendige byggesteiner fra kosten, at man har optimalt nivå av vitamin D (solvitaminet) og at det ikke blir belastet med for mange miljøgifter .  Sist men ikke minst er det viktig å ha et kosthold som ikke belaster blodsukkeret mye, fordi økt blodsukkerbelastning, og det høye insulinet det medfører, fremmer eksisterende kreftcellers vekst. I praksis betyr det å redusere kraftig på sukker og stivelse (raffinerte karbohydrater) og øke inntaket av grønnsaker, fisk/skalldyr, nøtter og frø.

Kosthold, livsstil og kreft henger sammen og du kan endre ditt kosthold og din livsstil slik at du kan minimere din kreftrisiko, eller øke dine odds for å overleve hvis du er rammet av kreft.  Blant annet ved å kontrollere din vekt, ditt blodsukker, styrke ditt immunsystem, hjelpe kroppens avanserte avgiftningssystem til å fungere bedre, og kartlegge hvordan du kan redusere din eksponering for miljøgifter med konkrete tiltak i hverdagen.
Med på kjøpet vil du forbedre din generelle helse og redusere din risiko også for diabetes, hjertesykdom og kroniske betennelser. Spesielt viktig er å forstår hvordan kreftceller skiller seg fra normale celler i forhold til hvordan de nyttiggjør seg av energi fra maten, noe du kan bruke aktivt både i forhold til forebygging og behandling av kreft.

Hilsen
Fedon

Dr. Fedon Lindberg

Dr. Fedon Lindberg

Spesialist i indremedisin, internasjonalt anerkjent forfatter og foredragsholder

Våren 1999 startet han Dr. Fedon Lindbergs Klinikk, nå «Fedon Helse» for helhetlig og tverrfaglig behandling av kroniske livsstilsrelaterte sykdommer.

Fedon Helse har opparbeidet seg betydelig spisskompetanse innen utredning og behandling av bl.a. overvekt, diabetes og vektrelaterte sykdommer, hjerte- og karsykdom, mage- og tarmproblemer, kroniske betennelsestilstander og komplementær behandling ved kreft ved å bruke mat, ernæring, søvn, stressmestring, fysisk aktivitet som effektiv medisin. Men i tillegg anvender vi både vanlige medisiner, naturmedisiner og kosttilskudd ved behov og basert på vitenskapelig dokumentasjon og egnet testing.

Vurderer du å søke hjelp hos Dr. Lindberg kan du lese dette.

Tilskudd som støtter ditt immunforsvar: