Styrk ditt immunforsvar

Immunsystemet – ditt forsvar mot sykdom

Vi utsettes kontinuerlig for mikroskopiske organismer som inhaleres, svelges eller tas opp av huden. Hvorvidt disse organismene resulterer i sykdom eller ikke, bestemmes av kroppens forsvarsmekanismer, eller immunforsvaret.

Immunsystemet vårt beskytter oss hver dag, uten at vi merker det. Men det er når ytelsen til immunforsvaret vårt er kompromittert at vi opplever å bli syke. Forskning indikerer at immunforsvarets underaktivitet kan føre til alvorlige infeksjoner og svulster med immunsvikt, mens overaktivitet resulterer i allergiske og autoimmune sykdommer.

Hvis du lurer på hvordan du kan øke immunforsvaret, må du være oppmerksom på at det ikke nødvendigvis skjer over natten. Det handler om å styrke immunresponsen din med livsstilsendringer og bruk matvarer og tilskudd. Kroppen din er laget for å bekjempe bakterier og beskytte kroppen din mot skade, men det er opp til oss selv å legge til rette for at immunforsvaret kan gjøre en god jobb når det trengs.

Hva er immunsystemet?

Hva er immunsystemet?

Immunsystemet er et interaktivt nettverk av organer, hvite blodlegemer og proteiner som beskytter kroppen mot virus og bakterier eller andre fremmede stoffer.

Immunsystemet arbeider for å nøytralisere og fjerne patogener som bakterier, virus, parasitter eller sopp som kommer inn i kroppen, gjenkjenner og nøytraliserer skadelige stoffer fra miljøet, og kjemper mot kroppens egne celler som har endringer på grunn av en sykdom.

For at kroppens naturlige forsvar skal fungere godt må immunforsvaret kunne skille mellom «selv» og «ikke-selv» celler, organismer og stoffer:

“Ikke-selv” stoffer kalles antigener, som inkluderer proteinene på overflatene av bakterier, sopp og virus. Celler i immunsystemet oppdager tilstedeværelsen av antigener og arbeider for å forsvare seg.

”Selv” stoffer er proteiner på overflaten av våre egne celler. Normalt har immunforsvaret allerede lært på et tidligere tidspunkt å identifisere disse cellene proteiner som «selv», men når det identifiserer sin egen kropp som «ikke-selv», og bekjemper den, kalles dette en autoimmun reaksjon.

Det fantastiske med immunforsvaret er at det hele tiden tilpasser seg og lærer slik at kroppen kan kjempe mot bakterier eller virus som endrer seg over tid.