Hårmineralanalyse

kr 2.500

Mineral- og tungmetallanalyse i hår.

Gir innsikt og forståelse om egen kropp og helsetilstand, og kan avdekke ubalanser som det er nyttig å vite om og korrigere.

Håranalysen gir informasjon om nylig og pågående eksponering for mulig giftige metaller, spesielt kvikksølv og arsen, og tidsgjennomsnittlig status for spesifikke næringselementer.
Screeningtesten krever bare 0,25 gram hår.

Svartid er ca. 2 uker.

OBS! Kjøper du testen på vegne av en annen? Send oss i så tilfelle en mail til post@fedon.no med navn og fødselsdato på personen som skal ta testen. 

MERK! Laboratoriet har sommerstengt fra 15-26. juli. For tester bestilt i denne perioden vil testkitt bli sendt ut etter 26. juli. 
Det må påberegnes noe lengre svartid på tester i sommer.

Varenummer: 5008 Kategori:

Testen krever ingen spesiell diett, og du trenger ikke å slutte å ta medisiner kosttilskudd med mindre annet er instruert av legen din. Samle hårprøven i henhold til instruksjonene på skalaen. Håranalyse er ikke anbefalt dersom du har tatt permanent, farget eller bleket håret. Når du kjøper testen får du tilsendt et prøvekitt med nøye instruksjoner, nødvendig utstyr og ferdig frankert returemballasje.

Biomarkører som inngår i testen:

Aluminum, Antimon, Arsen, Barium, Beryllium, Bismut, Bor, Kadmium, Kalsium, Krom, Kobolt, Kobber, Germanium, Iod, Jern, Bly, Litium, Magnesium, Mangan, Kvikksølv, Molybden, Nikkel, Fosfor, Platina, Kalium, Rubidium, Selen, Sølv, Natrium, Strontium, Tallium, Torium, Tinn, Titan, Uranium, Vanadium, Sink og Zirkonium.

Håranalyse gir viktig informasjon

Håranalyse gir viktig informasjon som sammen med symptomer og andre laboratorieverdier kan hjelpe legen med en tidlig diagnose av fysiologiske lidelser assosiert med forstyrrelser i essensielle og toksiske grunnstoffmetabolisme.

Ettersom proteiner syntetiseres i hårsekken, legges elementer permanent i håret uten ytterligere innblanding fra annet vev. Hodehår er enkelt å prøve, og fordi det vokser i gjennomsnitt en til to cm per måned, inneholder det en «tidsregistrering» av elementmetabolisme og eksponering for giftige elementer.

Mineraler inkludert magnesium, krom, sink, kobber og selen er obligatoriske kofaktorer for hundrevis av viktige enzymer og er også avgjørende for vitaminers normale funksjoner. Nivåene av disse elementene i håret er korrelert med nivåer i organer og annet vev.

Giftige elementer kan være 200 til 300 ganger mer konsentrert i hår enn i blod eller urin. Derfor er hår det foretrukne vevet for påvisning av nylig eksponering for elementer som arsen, aluminium, kadmium, bly, antimon og kvikksølv. CDC (Centers for Desease Control and Prevention) anerkjenner verdien av hårkvikksølvnivåer som en mors- og spedbarnsmarkør for eksponering for nevrotoksisk metylkvikksølv fra fisk.

Siste års enorme forbedringer innen teknologi, instrumentering og bruk av vitenskapelige protokoller har gjort hårelementanalyse blitt et verdifullt verktøy for å gi pålitelige og nyttige data for leger og deres pasienter.

Hår er imidlertid sårbart for ekstern elementær forurensning ved hjelp av visse sjampoer, blekemidler, fargestoffer og herde- eller rettebehandlinger (keratinbehandling). Derfor er det første trinnet i tolkningen av en hårelementrapport å utelukke kilder til ekstern forurensning.

Håranalyse er en verdifull og rimelig test for fysiologisk overskudd, mangel eller feilfordeling av mineraler. Den bør ikke betraktes som en frittstående diagnostisk test for funksjon av essensielle elementer, og bør brukes sammen med pasientsymptomer og andre laboratorietester.

Slik ser svarrapporten ut:
Sample Report Hair Tox