Dato: 13.01.2023
Skrevet av: Siri Schultz

Daglig inntak av Laktoferrin kan bidra til å beskytte deg mot Covid-19

Det bioaktive melkeproteinet Laktoferrin har tiltrukket seg interesse innen forskning på grunn av dets antivirale, antimikrobielle, prebiotiske og immunologiske egenskaper. Det kroppsegne stoffet kan tas som tilskudd, og ser altså ut til å øke beskyttelsen mot Covid-19 og andre virus og sykdom på flere måter. 

Sandra Einerhand er leder av ernæringsrådgivningen Einerhand Science and Innovation. Hun holdt en presentasjon på Fi Europe 2022 hvor hun presenterte Laktoferrin som del av Covid-19 behandling.

Laktoferrin er en av de ti ingrediensene i resepten til Fedons skreddersydde Immunfix, som er satt sammen for å optimalisere kroppens immunfunksjon.

Rent laktoferrin, slik som Proferrin, som er brukt i Fedon Immunfix er laktosefritt, og vil ikke forårsake noen symptomer for personer som er laktoseintolerante. Det er et høyt renset laktoferrinprodukt, det kan tas trygt av personer med enten laktoseintoleranse eller melkeallergi.

Kroppens immunreaksjon mot Covid-19 byr på nye muligheter for behandling

Covid-19 har til dags dato rammet mer enn 622 millioner mennesker over hele verden.

Mens lungene er det området av kroppen, som er mest utsatt for infeksjon med viruset, lider omtrent 18 % av pasientene også av mage- og tarmplager. En av tre pasienter fortsetter å ha langtidssymptomer (long Covid), og hos én av fem fører viruset til mer alvorlige symptomer, en form for hybridbetennelse.

Etter infeksjon med viruset, formerer de infiserte cellene seg raskt i lungene. Dette forårsaker en kraftig reaksjon fra immunsystemet, noe man kaller en cytokinstorm. Den massive immunreaksjon virker ødeleggende på friske vev i kroppen og kan føre til multiorgansvikt. Sistnevnte er da også den viktigste årsak til død fra Covid-19.

Eldre mennesker er sårbar for mer alvorlig Covid-19 sykdom, da de har en mer ubalansert tarmflora enn yngre mennesker, samt lavgradig betennelse (inflammasjon) i kroppen. Einerhand påpekte at selv om vaksinasjon er meget viktig, kan ikke dagens vaksiner forebygge infeksjon, heller ikke garantere total beskyttelse mot sykdom.

Laktoferrin: Kan dette naturlige, kroppsegne stoffet øke motstandskraften?

Hva annet kan man gjøre? Vi vet at optimalt vitamin D nivå er svært viktig for en god immunfunksjon, også i forhold til Covid-19. Du kan lese mer om dette vitaminets rolle her.  Einerhand fremhevet melkelaktoferrin som «et multifunksjonelt jernbindende protein som virker flere steder i kroppen og er til stede i forskjellige kroppsvæsker». Laktoferrin finnes i morsmelk, men også i spytt, slim i nese og bronkier (lunger), tårer, men også i væske i magesekk og tarm. Alle disse organer blir spesielt rammet av Covid-19.

Laktoferrin har viktige jernbindende-, antivirale-, antimikrobielle- og immunstøttende funksjoner. I tillegg virker den positivt på tarmflorabalanse og bidrar til intakt tarmbarriere (altså motvirker lekk tarm, les mer om det her). Både forstyrret tarmflora og lekk tarm svekker immunforsvaret, spesielt på lunge- og tarmhelse.

«I tillegg har Laktoferrin indirekte effekter på Covid-19 virusangrep,» sa Einerhand.

Jernbindende aktivitet

Covid-19 angriper hemoglobin (blodfargestoffet), som sørger for å binde oksygen og jern, og for å transportere oksygen til ulike organer. Når viruset infiserer hemoglobin, frigjøres oksygen og jern, og forårsaker dermed oksidativt stress og en kraftig inflammasjon (betennelse), som bidrar til multiorgansvikt. Du kan lære mer om kronisk inflammasjon, hva som forårsaker det og hvordan kosthold og livsstil kan dempe den i Fedons digitale foredrag Inflammasjon og kronisk betennelse.

Ved å binde seg til jern- som er sluppet i blodet fra Covid-19 viruset- kan Laktoferrin hjelpe med å fjerne det fra blodbanen.  Ettersom jern er nødvendig for at viruset skal kunne dele seg i lungene, bidrar Laktoferrin positivt.

I tillegg, gjennom jernbinding, forhindrer Laktoferrin oksidativt stress og har en antioksidanteffekt. Den forebygger eller forbedrer dermed Covid-19-symptomer.

«Til sammen tyder dette på at inntak av Laktoferrin, som tilskudd, kan beskytte mot infeksjon og sykdom fra virus, inkludert alle varianter av Covid-19, ved å forhindre binding og inntreden av viruset, og ved å fjerne overflødig jern fra blodbanen som virus trenger for å formere seg», sa Einerhand.

Antivirale effekter

Laktoferrin har to antivirale aktiviteter: ved direkte å binde seg til viruset, eller ved å binde seg til samme mottaksapparat (reseptor) i celler og derved hindre viruset fra å binde seg til det.

Ved å binde seg til normale cellers reseptorer, setter Laktoferrin i gang et viktig stoff, interferon alfa beta, og hemmer dermed formeringen av viruset.

Prekliniske studier viser at dette påvirker infeksjonen av forskjellige varianter av Covid-19 viruset, inkludert Delta og Omikron. Disse studiene viser også at Laktoferrin virker synergistisk i kombinasjon med visse antivirale legemidler.

Regulerer bakterieflora

«Det er kjent at munnhulen spiller en viktig rolle i Covid-19 infeksjon og overføring,» sa Einerhand. «Laktoferrin er naturlig til stede i munnhulen, og bidrar til gunstig bakterieflora i munnen».

Imidlertid avtar laktoferrinnivået i spyttet med alderen, noe som fører til en forstyrret munnbakterieflora hos eldre mennesker. Dette er en av grunnene til at de er mer mottakelig for luftveisinfeksjoner.

Einerhand fremhevet studier som viser at laktoferrinet kan hemme vekst av gram-negative og gram-positive bakterier, samt vekst av sopp. Laktoferrin er også veldig selektivt: det hemmer vekst av helseskadelige patogene bakterier, mens det ikke hemmer veksten av nyttige bakterier.

Reduserer intestinal permeabilitet (lekk tarm)

Laktoferrin stimulerer dannelsen av proteiner (tight junction) som sørger for at cellene i tarmslimhinnen holder tett og ikke tillater at større partikler som halvfordøyede proteiner fra mat eller slaggstoffer fra mikrober eller mat/drikke kommer inne i kroppen via blod- eller lymfebanen. Disse proteiner hindrer altså at tarmen blir permeabel, det vil si lekker. En intervensjonsstudie på mennesker viste at Laktoferrin er i stand til å redusere økning i intestinal permeabilitet (lekk tarm) forårsaket av medikament.

«Med andre ord støtter Laktoferrin tarmens slimhinne- eller epitelbarrierefunksjon,» sa Einerhand. Dette er viktig generelt mot infeksjoner, men også i sammenheng med Covid-19.

Det er en kobling mellom det som skjer i tarmen og det som skjer i lungene. Laktoferrin gitt som tilskudd ender opp i tarmen. Der påvirker det positivt tarmens bakterieflora og i tillegg motvirker den økt lekk tarm, noe som gjør det vanskeligere for skadelige mikroer og virus å trenge seg inn i blodbanen og komme til lungene.

Immunstøttende effekter

Flere studier viser at Laktoferrin aktiverer visse immunceller, «som fører til en anti-inflammatorisk (betennelsesdempende) immunreaksjon. Dermed undertrykkes produksjon av betennelsesøkende cytokiner, som er ofte økt i Covid-19, som IL-6 og TNF alfa», forklarte Einerhand.

I preklinisk forskning har det vist seg å påvirke akutt respiratorisk distress syndrome, eller ARDS.

Av de fire menneskelige kliniske studiene som er publisert hittil,  og som har undersøkt effekten av Laktoferrin tilskudd på Covid-19, viser tre at dem at man får raskere restitusjon og bedre symptomlindring som resultat. For eksempel demper det Covid-19 forårsaket nedsatt lukt og smak og reduserer hoste og muskelsmerter.

I en studie ble blodprøver relatert til immunfunksjon og jern også positivt påvirket av Laktoferrin, mens en annen viste at Laktoferrin var mer effektivt i så måte hos eldre mennesker.

Bioferrin Laktoferrin i Fedon Immunfix tilskudd

Laktoferrinet som er brukt i Fedon Immunfix heter Bioferrin. Laktoferrin er, som allerede nevnt, et protein som forekommer naturlig i melk og andre menneskelige sekreter (spytt, tårer, etc.). Dette glykoproteinet har høy jernbindende kapasitet og har flere fordeler innen bl.a. immun- og tarmhelse. Laktoferrin har vist seg å ha antimikrobielle, anti-inflammatoriske og antioksidantegenskaper.
Proferrin® er direkte produsert av fersk, førsteklasses fransk melk med banebrytende teknologi for å bevare den opprinnelige strukturen til Laktoferrin, slik som den finnes i fersk melk. Proferrin® gir dermed garantien for et ikke-denaturert produkt med den høyeste renheten på markedet.

Les mer om Fedon Immunfix her.

Fordeler med Laktoferrin:

  • Oral helse: Plakkdannelse kan hemmes av Laktoferrin
  • Tarmhelse: Laktoferrin har en effekt på spredning og differensiering av tarmens slimhinneceller og mot skadelige tarmbakterier som kan bl.a. forårsake diaré.
  • Hudhelse: Laktoferrin har gunstige effekter på hudens helse (kviser, psoriasis og sårheling …).
  • Over 1800 vitenskapelige publikasjoner om laktoferrin og immunforsvar
  • Tallrike studier på behandling med Lactoferrin og covid-19

Bakgrunn for denne artikkelen er hentet fra vitafoodinnsights.com.