Dato: 02.02.2021
Skrevet av: Siri Schultz

Ny forskning viser at å ha en høyere Omega-3-indeks har stor innvirkning på astmakontroll og medisinbruk

Astma er en kronisk eller langvarig tilstand som periodevis fører til betennelse og innsnevring av luftveiene i lungene og får luftveiene til å hovne opp. Astma forårsaker perioder med tungpustethet, tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

Personer som har astma kan oppleve symptomer som varierer fra mild til alvorlig, og som kan forekomme sjelden eller hver dag. Når symptomene blir verre, kalles det et astmaanfall. Mens astma rammer mennesker i alle aldre, begynner det ofte i barndommen.
Målet med astmabehandling er å oppnå kontroll gjennom medisiner og unngå utløsere. Men det er sjeldent man bruker sunnere kosthold og kosttilskudd som virkemidler, selv om de kan ha betydelig effekt, spesielt i forebygging av anfall.

Omega-3 fettsyrer kan gi bedre astmakontroll
Tidligere studier har undersøkt sammenhengen mellom omega-3 fettsyrer EPA og DHA og astma. Senest viste en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nutrients, at å ha en høyere Omega-3-indeks er assosiert med bedre astmakontroll.

Mens inhalerte kortisonsteroider (kortisonbaserte medikamenter) regnes som standardbehandling for mange astmatikere, sier forskere at kosthold kan ha en forebyggende eller terapeutisk rolle.

Mer spesifikt har det blitt antydet at et vestlig kostholdsmønster, høyt i kalorier, sukker, fett og salt, kan øke forekomsten og alvorlighetsgraden av astma, uavhengig av sosioøkonomiske faktorer og livsstilsfaktorer, ifølge forskere. I mellomtiden kan den tradisjonelle middelhavskosten, som er næringstett og inneholder mye fisk og grønnsaker, være beskyttende og redusere forekomsten og alvorlighetsgraden av astmasymptomer. Forskere mener at en av årsakene til at middelhavskost kan være effektiv for å redusere astmasymptomer, er det høye inntaket av omega-3, som kommer fra fet fisk som laks, sild og sardiner.

Demper betennelser
Forskning har vist at omega-3 har betennelsesdempende effekter, og dermed har potensial som tilleggsbehandling ved astma. Hensikten med denne studien var å sammenligne Omega-3-indeksen hos voksne med (n = 255) og uten (n = 137) astma for å bestemme sammenhengen mellom blodnivåer av omega-3 og kliniske astmautfall.

Forskere samlet blodprøver og målte lungefunksjon hos forsøkspersoner. Blod ble målt ved hjelp av Omega-3-indeksen, mens lungefunksjonen ble vurdert via spesielt spørreskjema.

Forskere i denne studien konkluderte med at en høyere Omega-3-indeks er forbundet med bedre astmakontroll og med lavere kortisondose, noe som tyder på at det å ha et høyere nivå av omega-3 i blodet kan spille en rolle i astmabehandlingen. Dette er den første studien som rapporterer at en lavere Omega-3-indeks var forbundet med dårligere astmakontroll hos voksne med astma.

«Tatt i betraktning den høye medisineringsbyrden og redusert livskvaliteten hos personer med astma, antyder studien vår at høyere nivåer av marine omega 3 fettsyrer kan brukes som tilleggsbehandling ved behandling av astma,» sa forskerne. «Våre funn antyder at å oppnå en Omega-3-indeks på 8% eller høyere kan være et gunstig mål for personer med astma for å redusere  kortisondosen for vedlikehold

Tilsvarende studie fra 2018
En studie fra august 2018 ga lignende funn hos små barn. Publisert i august 2018 i Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, der forskere undersøkte sammenhengen mellom omega-3 og allergisk sykdom hos 3-åringer.

Da disse barna fylte 3 år, ble foreldrene spurt om hvilken mat og hvor mye av maten disse barna spiste. I mellomtiden ga foreldrene deres blodprøver for å måle omega-3-status sammen med markører for allergi (total IgE og serumspesifikk IgE for vanlige allergener).

Sist men ikke minst ble foreldrene spurt hver tredje måned til barn var 3 år om astmaepisoder, bruk av astmamedisiner, og om barnet deres hadde blitt diagnostisert med astma av en helsepersonell.

Det viste seg at det var mindre sannsynlig at barn med høyere nivåer av Omega-3 hadde astma eller tilbakevendende hvesing ved 3 års alder. Det interessante var at dette mønsteret  var gjeldende uavhengig av om omega-3 ble målt basert på diettinntak eller blodnivåer, og etter at forskerne justerte for en rekke mulige forvirrende variabler. På samme måte var blodnivåer av omega-3 assosiert med lavere blodmarkører for allergi.

Kobling mot vitamin D
«Imidlertid var koblingen mellom høyere omega-3 og mindre astma / hvesing sterkest hos barn som hadde høyere nivåer av D-vitamin ved fødselen, noe som antydet mulig synergi mellom disse to næringsstoffene,» sa forskere.

Nok en studie publisert i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, antyder at familier og helsepersonell kan beskytte barn mot skadelige effekter av innendørs luftforurensning ved å få dem til å spise mer mat rik på omega-3 fettsyrer, slik som fet fisk, og reduserer matvarer rik på omega-6 fettsyrer, som soyaolje og maisolje i kostholdet.

Denne seks måneders studien av 135 barn fra Baltimore City av Johns Hopkins Medicine-forskere viste at å ha mer omega-3-fettsyrer i dietten resulterer i færre astmasymptomer utløst av innendørs luftforurensning. De fant også at høyere mengder omega-6-fettsyrer i kosten kan ha motsatt effekt, og være assosiert med mer alvorlig astma.

Mål din fettsyre-status
Det er derfor ganske viktig å få testet sin omega 3 indeks og mer generelt sin fettsyre status gjennom blodprøve for å se om man har rett balanse eller om man trenger å gjøre endringer i kosten og eventuelt ta passende kosttilskudd. Vi har valgt Super Omega 3 fra Life Extension, høykonsentrert fiskeolje av høy kvalitet og renhet, som er tilsatt polyfenoler fra olivenfrukt og lignaner fra sesamfrø. Til sammen har disse en betydelig betennelsesdempende virkning, både bra for hjerte/lunger, hjerne, ledd, hud og tarm.

I tillegg til omega 3, er det en rekke andre sporstoffer som har vist å ha positiv effekt ved astma, herunder vitamin D, vitamin E, vitamin C, selen, sink, magnesium. Disse finner du i solide doser i det høypotente multimineraltilskuddet fra Life Extension, Two-per-day, som du tar en morgen og en kveld til mat. Videre kan naturmidler som Curcumin, lykopen og Quercetin hjelpe både mot astma og allergier.

 

Hilsen
Fedon

Mål ditt Omega-3 nivå

Se alle produkter