Dato: 18.01.2023
Skrevet av: Siri Schultz

Ny forskning: Har du høyt blodtrykk? Pass på kaffeinntaket !

Høyt inntak av kaffe kan doble risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom for personer med alvorlig høyt blodtrykk! Ny forskning tyder på at å drikke to eller flere kopper kaffe om dagen kan doble risikoen for død av hjertesykdommer hos personer med alvorlig høyt blodtrykk, men at grønn te eller bare én kopp kaffe ikke har samme negative effekt.

Den økte risikoen ble ikke funnet hos personer med lavere blodtrykksmålinger som drakk to kopper eller mer daglig, fant studien , som ble publisert i Journal of the American Heart Association .

Funnene skiller seg fra tidligere forskning, som har vist sammenheng mellom kaffeforbruk og redusert risiko for hjerte- og karsykdom. En britisk biobankstudie inkluderte 468 629 deltakere og fant at de som drakk tre kopper kaffe om dagen hadde 17 % lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Andre studier viser at kaffedrikkere har mye lavere risiko for demens, Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom i høy alder.

Hovedforfatter Hiroyasu Iso, direktør for Institute for Global Health. Policy Research i Tokyo og professor emeritus ved Osaka University uttalte seg slik om den aktuelle studien:

«Vår studie tok sikte på å finne ut om den kjente beskyttende effekten av kaffe også gjelder individer med ulike grader av hypertensjon (høyt blodtrykk), og undersøkte også effekten av grønn te i den samme befolkningen».

Mange tror at grønn te ikke inneholder koffein, men det stemmer ikke. Her ser du hvor mye koffein ulike tedrikker (gjelder ikke urtetéer) inneholder (en vanlig kopp).

Te                                           Størrelse i ml              Koffein (mg)

Brygget svart                          240                                         47
Brygget svart, koffeinfri       240                                         2
Brygget grønt                         240                                         30-50
Drikkeklar, på flaske             240                                         19

Til sammenligning inneholder en 330ml boks med en koffeinholdig brus (f.eks. vanlig cola, også lett cola) vanligvis 30 til 40 milligram koffein, en 240ml kopp grønn eller svart te 30-50 milligram, og en 240ml kopp filterkaffe nærmere 80 til 100 milligram . Koffein i energidrikker kan variere fra 40-250 mg per 240ml. En enkelt espresso eller espressobasert drikke (cappuccino, latte) inneholder 63 mg per dose espresso (7gram), og koffeinfri kaffe inneholder omtrent 3 mg koffein.

Hvordan defineres høyt blodtrykk og mottakelighet for koffein

I Europa definerers hypertensjon (høyt blodtrykk) fra European Society of Cardiology (ESC) og European Society of Hypertension (ESH) som en blodtrykksmåling på 140/90 mm Hg eller høyere, mens i USA er grensepunktet lavere , ved 130/80 mm Hg.

Kriterier for den aktuelle kaffestudien så på fem blodtrykkskategorier: optimal og normal (mindre enn 130/85 mm Hg); høyt i normalområdet (130-139/85-89 mm Hg); grad 1 hypertensjon (140-159/90-99 mm Hg); klasse 2 (160-179/100-109 mm Hg); og grad 3 (høyere enn 180/110 mm Hg). Blodtrykksmål i grad 2 og 3 ble ansett som alvorlig hypertensjon.

Studiedeltakere inkluderte mer enn 6 570 menn og 12 000 kvinner valgt fra Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk. I løpet av nesten 19 år med oppfølging ble 842 hjerte- og karsykdom relaterte dødsfall dokumentert.

Analyse fant at å drikke to eller flere kopper kaffe om dagen var assosiert med dobbelt så stor risiko for hjerte- og karsykdomrelatert dødelighet hos personer med blodtrykk på 160/100 mm Hg eller høyere sammenlignet med de som ikke drakk kaffe.

Inntak av grønn te og å drikke en kopp kaffe om dagen var ikke forbundet med økt risiko for død av hjerte-kar-sykdom på tvers av alle blodtrykkskategorier.

Disse funnene kan støtte påstanden om at personer med alvorlig høyt blodtrykk bør unngå å drikke for mye koffeinholdig kaffe. Fordi personer med alvorlig hypertensjon er mer utsatt for effektene av koffein, kan koffeins skadelige effekter oppveie dens beskyttende effekt.

Studien er ikke endelig bevisgrunnlag til å gi spesifikke anbefalinger om kaffeinntak

Studien har en rekke begrensninger, slik tilfellet ofte er i forskning.

Denne studien tyder på en marginalt statistisk signifikant sammenheng mellom høyt koffeininntak og død av hjerte-kar-sykdom hos deltakere med alvorlig høyt blodtrykk. Imidlertid var antallet dødsfall i denne kategorien lite og totalt sett var det ingen sammenheng mellom kaffeinntak og hjerte-kar-død i hele gruppen. Følgelig kan funnet være i noe større grad tilfeldig.

Studien var en langsiktig oppfølging av japanske deltakere (ikke sikkert at dette gjelder nordmenn) og bare ett estimat av kaffeinntak ble gjort ved oppstart av studien, mens oppfølgingen var i 19 år. Et mer pålitelig estimat av kaffeinntak ville vært å estimere inntak med fem års intervaller under oppfølgingen, slik det er gjort i de mer solide prospektive studiene i USA der kaffe konsumeres mer, slik som tilfellet er i Norge. Disse finner ingen uønskede sammenhenger til hjerte- og karsykdommer eller risiko for hjertesvikt.

Denne nye studien gir derfor ikke sikkert bevis til å gi spesifikke råd om kaffeinntaket til personer med alvorlig høyt blodtrykk. Disse nye funnene tyder på at mer forskning på helseeffektene av kaffeforbruk blant personer med høyt blodtrykk er berettiget. Det er imidlertid viktig å huske at det er mange andre livsstilsfaktorer som kan bidra til å bestemme risikoen for høyt blodtrykk og hjertesykdom.

Når det er sagt er min anbefaling til dem med høyt blodtrykk: Drikk gjerne en kopp kaffe eller to kopper koffeinholdig te om dagen, hvis du trenger det for å bli oppkvikket, og drikk ellers resten i form av koffeinfri kaffe eller te. Det er nemlig slik at både kaffe og te inneholder masse nyttige stoffer for helsen. Kaffe inneholder bl.a. riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), magnesium, kalium og ulike fenoliske forbindelser (polyfenoler) og andre plantenæringsstoffer som virker bl.a. som antioksidanter.

Mvh
Fedon

Høypolyfenol olivenolje er naturens beste hjertemedisin!

Drop of Life

Pris kr. 199,-

Prisvinnende økologisk extra virgin olivenolje – sannsynligvis verdens sunneste olivenolje på grunn av mange ganger høyere innhold av polyfenoler (antioksidanter) enn tilsvarende olivenolje.

PhenOliv

Pris kr. 399,-

Kosttilskudd basert på olivenolje – kun 1 ts. daglig som tilskudd, og du har dekket ditt antioksidantbehov og forebygger dermed en rekke alvorlige sykdommer på helt naturlig vis.