Dato: 26.11.2021
Skrevet av: Siri Schultz

Nytt og effektivt skyts mot kreftstamceller

En ny studie har avdekket at en kombinasjon av vitamin C og antibiotika kan være nøkkelen til å drepe kreftstamceller, og baner dermed vei for en strategi som kan bekjempe tilbakefall av kreft og behandlingsresistens.

Forskere fant at en behandling som involverer det antibiotiske legemiddelet Doxycyklin og askorbinsyre, altså vitamin C, var opptil 100 ganger mer effektiv for å drepe kreftstamceller (CSC) enn 2-DG (2-Deoxy-d-Glucose), et molekyl som for tiden testes som et anti-kreftmiddel i kliniske studier.

Medforfatter av studien Prof. Michael Lisanti, fra Biomedical Research Center ved University of Salford i Storbritannia, og kolleger rapporterte nylig om funnene sine i tidsskriftet Oncotarget.

Kreftceller som er stamceller

Stamceller er celler som har evnen til å reprodusere og transformere seg til andre celletyper. Forskning viser at noen kreftceller (CSC- cancer stem cells) virker på samme måte som stamceller, og reproduserer seg for å danne- og opprettholde svulster. CSC-ene sirkulerer også i blodbanen og kan påvises med blodprøve, bl.a. en test som heter Oncotrace. De antas å være en hoveddriver bak vekst, spredning og tilbakefall av kreftsvulster blant kreftpasienter, og de spiller også en rolle i motstand mot kreftbehandling.

«Derfor er nye behandlingsstrategier nødvendig for å identifisere og utrydde CSC-er,» sier prof. Lisanti og kolleger. Med sin nye studie kan forskerne ha funnet en måte å gjøre nettopp det på.

«Ny skyts» for å drepe CSC-er

Tidligere i år rapporterte Medical News Today om en annen studie fra prof. Lisanti og team, der de avslørte hvordan høydose intravenøs vitamin C er i stand til effektivt å drepe CSCs.

Den nye studien bygger på disse funnene, og viser at CSC-drepende evner til vitamin C kan forsterkes ved hjelp av Doxycyklin – et spesielt antibiotikum. Det er ikke første studie som viser betydelig antikreft effekt av ulike antibiotika og andre medikamenter som i sin tid ble utviklet for helt andre sykdommer.

For å nå sine resultater, administrerte forskerne Doxycyklin – som brukes til å behandle bl.a. akne, rosacea, hudinfeksjoner, luftveisinfeksjoner inkl. lungebetennelse og andre infeksjoner – til CSC kreftceller i økende doser over 3 måneder. Effekten består av at antibiotikumet medfører «metabolsk fleksibilitet», noe som betyr at det hemmer cellenes evne til å bytte drivstoffkilder som et middel til å overleve. Som et resultat sitter cellene igjen med bare glukose som energikilde.

Ved å følge opp administrering av Doxycycline med høye doser av vitamin C, var forskerne imidlertid også i stand til å fjerne glukose fra CSC-ene, et nådestøt som resulterer at kreftcellene sulter i hjel.

«I dette scenariet oppfører C-vitamin seg som en hemmer av anaerob glykolyse (fermentering av blodsukker), som driver energiproduksjonen i mitokondrier, «kraftverket» til cellen,» forklarer studiemedforfatter Dr. Federica Sotgia, også ved Biomedical Research Center ved Universitetet i Salford.

Nesten 100 ganger mer effektiv enn 2-DG

Den tidligere forskningen fra teamet fant at vitamin C alene var opptil 10 ganger mer effektivt for å drepe CSC enn 2-DG. Men å legge til Doxycyklin til terapien gjorde den nesten 100 ganger mer effektiv.

Dessuten identifiserte forskerne ytterligere åtte andre forbindelser som kunne administreres etter Doxycyklin for å levere ytterligere skyts mot CSC-er.

«Dette er ytterligere bevis på at vitamin C og andre ikke-giftige forbindelser kan ha en rolle å spille i kampen mot kreft. Våre resultater indikerer at det er et lovende middel for kliniske studier, og som et tillegg til mer konvensjonelle terapier, for å forhindre tilbakefall av svulster, ytterligere sykdomsprogresjon og metastaser,» sier prof. Lisanti.

Det er flere klinikker i utlandet som benytter seg av protokoller mot kreft, som anvender antibiotika og andre legemidler som i utgangspunktet ble utviklet og godkjent for helt andre helseproblemer. Dette heter «drug repurposing». Et eksempel på slik klinikk er Care Oncology Clinic i England.

Mange hindringer relatert til oppdagelsen av nye medikamenter for kreftbehandling har nødvendiggjort utviklingen av den alternative strategien for gjenbruk av medikamenter, såkalt drug repurposing, altså bruk av gamle legemidler. Dette byr på en sjelden mulighet for behandling av kreftsykdom på en kostnadseffektiv måte, og muliggjør rask implementering i praksis, fordi disse medikamentene er allerede meget godt kjent og har blitt godkjent av myndighetene, riktig nok for andre sykdommer. De har ikke lenger patentbeskyttelse og det betyr at de er i tillegg som regel meget rimelige.  Med en økt forståelse av de viktigste kjennetegnene til kreft (hallmarks of cancer) og utviklingen av ulike datadrevne tilnærminger ved bruk av kunstig intelligens, fremmer gjenbruk av gamle medikamenter ytterligere produktiviteten til medikamentoppdagelse og fokuserer på rimelig måte på veldefinerte kjemiske antikreftforbindelser.

«Skattekammeret» av ikke-onkologiske medisiner bør ikke ignoreres siden de kan adressere ikke bare kjente, men også hittil ukjente sårbarheter ved kreft. Faktisk, i motsetning til enkelte antikreftlegemidler, som adresserer meget spissede aspekter ved kreft, kan disse gamle generiske legemidler ofte bli brukt i en mer allsidig og helhetlig strategi, med potensielt store fordeler for pasienter og redusere kostnader for samfunnet.

Les mer

Se alle

Disse tilskuddene kan hjelpe deg:

WelbetX Berberine

Pris kr. 475,-

Berberin spiller en rolle i metabolismen av blodsukker, og støtter kardiovaskulær helse ved å opprettholde sunne blodlipidnivåer.

Flytende vitamin D3

Pris kr. 399,-

D-vitamin styrker immunforsvaret

Beta Glucan 1.3, 1.6

Pris kr. 249,-

Serrapeptase Proteolytic Enzyme

Beta Glucan – Naturens nøkkel til å frigjøre immunsystemet