Dato: 16.12.2021
Skrevet av: Siri Schultz

Slik behandles Sibo

Så mange som 50-80% av dem som har irritabel tarm syndrom (IBS) har Sibo. Sibo kan faktisk være eneste årsak –  men også en av flere  årsaker til IBS. Tilstanden kan med godt resultat behandles ved hjelp av ulike persontilpassede behandlingsprotokoller. Det er viktig å få hjelp av lege eller helsepersonell for utredning og behandling, men her får du informasjon om ulike protokoller som kan benyttes.

Sibo -Small Intestine Bacterial Overgrowth – er en tilstand der det har oppstått bakteriell overvekst i tynntarmen. Typiske symptomer er oppblåsthet, mageknip og enten løs eller hard mage, eller vekslende.
Behandling bør skje i samarbeid med lege og andre potensielle og mer alvorlige årsaker til symptomene må være utelukket. Det er også viktig å være klar over at det ikke er noen garanti for at man blir kvitt Sibo på første behandlingsrunde, og at tilstanden kan komme tilbake dersom man ikke adresserer de underliggende årsakene til at Sibo har oppstått.

Les mer om Sibo her

Sibo-test: Laktulose pusteprøve

Det finnes ulike typer Sibo som kan gi seg utslag i ulike symptomer. Metan-sibo gir ofte forstoppelse, mens Hydrogen-sibo i mange tilfeller gir løs mage. Man kan også finne en kombinasjon av begge variantene, som kan gi vekslende avføring. Felles for begge er bl.a. oppblåsthet og magesmerter. For å kunne forskrive en skreddersydd behandling er det helt nødvendig å avdekke hvilken type Sibo man har, og dette gjøres ved hjelp av en laktulose pusteprøve. Det finnes en type Sibo som denne prøven ikke kan avdekke, nemlig hydrogen sulfid-Sibo, men denne er sjeldnere og gir bl.a. avføring som lukter som råtne egg (svovel lukt).
Omtrent 1/3 av dem som har Sibo, har ifølge forskning også Sifo (small intestinal fungal overgrowth), altså overvekt av sopp i tynntarm.

Laktulose pusteprøve foregår ved at du får tilsendt et test kit, du utfører testen og sender den inn til laboratoriet. Etter 3-4 uker foreligger resultatet. Du kontaktes da av oss, og får presentert resultatet og blir om nødvendig tilbudt time for behandling.
Her kan du se en video om hvordan du tar testen.

Behandling av SIBO

– PROTOKOLL FOR BEHANDLING AV METAN SIBO ELLER BLANDINGS-SIBO MED BÅDE HYDROGEN OG METAN

Hvis laktulose pusteprøve har vist kun økt metan-sibo eller både metan- og hydrogen-sibo kan det være to alternativer til behandling:

Alternativ 1: Reseptbelagt kur med antibiotika og noen naturlige midler

 

Alternativ 2: Kur med naturmidler i fire uker, som ifølge forskning er effektive og dekker også sopp.

 • Ta Resolor 0,5 mg (1/2 tablett a 1mg, reseptbelagt) daglig, hver kveld på tom mage, 4 timer etter siste måltid. Denne sørger for normal bevegelighet av mage- og tarmsystem og forebygger refluks og SIBO.
  Tas i 3- 4 måneder også etter endt kur.  Hvis man har hatt treg mage i flere måneder og har prøvd reseptfrie medikamenter slik som f.eks. Duphalac, Vi-siblin, Movicol uten tilstrekkelig effekt, kan lege søke om at pasienten får Resolor på blå resept etter individuell godkjenning. Mer om Resolor her https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-resolor-takeda-578990

Etter endt kur, både alternativ 1 eller 2: Begynne med prebiotika og probiotika

Tre uker etter avsluttet SIBO kur, alternativ 1 eller 2, anbefales ny laktulose pusteprøve for å se om behandlingen har hatt ønsket effekt (bestille kit allerede ved oppstart av kur https://fedon.no/nettbutikk/sibo-pust )

 

– PROTOKOLL FOR BEHADLING AV HYDROGEN SIBO 

Hvis laktulose pusteprøve har vist hydrogen-sibo er det snakk to mulige alternativer til behandling:

Alternativ 1: Reseptbelagt  kur med antibiotika

 • Rifaksimin (Xifaxan) 1 x 3 dgl. i 14 dager (reseptbelagt, minstepakning koster rundt kr. 3500). Les mer om medikamentet https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-xifaxan-norgine-584213Hos ca. 30% av pasienter med SIBO foreligger også SIFO (small intestine fungal overgrowth) Velger man alternativ 1 må også antisopp medikament tas.:
  Mycostatin 4ml  to ganger daglig eller Diflucan 50mg en gang daglig. Tas under kuren med Xifaxan/Flagyl og i 1 uke etterpå. Begge er reseptbelagt.
 • Ta Resolor 0,5 mg (1/2 tablett a 1mg, reseptbelagt) daglig, hver kveld på tom mage, 4 timer etter siste måltid. Denne sørger for normal bevegelighet av mage- og tarmsystem og forebygger refluks og SIBO. Tas fortsatt i 3- 4 måneder etter endt kur.  Hvis man har hatt treg mage i flere måneder og har prøvd reseptfrie medikamenter slik som f.eks. Duphalac, Vi-siblin, Movicol uten tilstrekkelig effekt, kan lege søke om at pasienten får Resolor på blå resept etter individuell godkjenning. Mer om Resolor her https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-resolor-takeda-578990

 

Alternativ 2: Kur med naturmidler i fire uker som er effektive og dekker også sopp

 • Candibactin AR 2 kapsler morgen og kveld i 4 uker. Reseptbelagt i Norge.
 • Candibactin BR 2 kapsler morgen og kveld i 4 uker. Reseptbelagt i Norge.
 • Ta Resolor 0,5 mg (1/2 tablett a 1mg, reseptbelagt) daglig, hver kveld på tom mage, 4 timer etter siste måltid. Denne sørger for normal bevegelighet av mage- ot tarmsystem og forebygger refluks og SIBO. Tas fortsatt i 3- 4 måneder etter endt kur.  Hvis man har hatt treg mage i flere måneder og har prøvd reseptfrie medikamenter slik som f.eks. Duphalac, Vi-siblin, Movicol uten tilstrekkelig effekt, kan lege søke om at pasienten får Resolor på blå resept etter individuell godkjenning. Mer om Resolor her https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-resolor-takeda-578990

 

ELLER:

 • Resolor 0,5 mg (1/2 tablett a 1mg, reseptbelagt) daglig, hver kveld på tom mage, 4 timer etter siste måltid. Denne sørger for normal bevegelighet av mage- ot tarmsystem og forebygger refluks og SIBO. Tas fortsatt i 3- 4 måneder etter endt kur.  Hvis man har hatt treg mage i flere måneder og har prøvd reseptfrie medikamenter slik som f.eks. Duphalac, Vi-siblin, Movicol uten tilstrekkelig effekt, kan lege søke om at pasienten får Resolor på blå resept etter individuell godkjenning. Mer om Resolor her https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-resolor-takeda-578990

 

Etter endt kur, både alternativ 1 eller 2: Begynne med prebiotika og probiotika

Tre uker etter avsluttet SIBO kur, alternativ 1 eller 2, anbefales ny laktulose pusteprøve for å se om behandlingen har hatt ønsket effekt (bestille kit allerede ved oppstart av kur https://fedon.no/nettbutikk/sibo-pust )

 

Merk:

Informasjonen i denne artikkelen og nettstedet vårt er kun for pedagogiske formål, og erstatter ikke profesjonell medisinsk rådgivning.
Fedon Helse anbefaler deg å konsultere en lege eller helsepersonell, hvis du søker medisinsk råd, utredning eller behandling.
Fedon Helse er ikke ansvarlig for risikoer eller problemer forbundet med å bruke eller handle på informasjonen på nettstedet vårt.

Aktuelt:

Sibo pusteprøve

Pris kr. 2600,-

 

Testkitt sendes hjem til deg

Legetime

Pris kr. 2525,-

90 minutters videokonsultasjon